Krtań w praktyce logopedycznej. Wskazówki do diagnozy i terapii – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 120 zł

Opis: Na kursie przedstawiona zostanie anatomia struktur krtaniowych. Zaprezentowane zostaną składowe fonacji, czyli istotne elementy badania i terapii hiperfunkcji struktur krtaniowych. Na tapecie pojawią się dwa artykuły dot. terapii manualnej struktur krtaniowych w przypadku hiperfunkcji krtani.

Odbiorcy: Studenci logopedii, logopedzi, neurologopedzi.

Program szkolenia:
1. Budowa i fizjologia krtani.
2. Aspekty fonacyjne, na które logopeda zwraca uwagę.
3. Doświadczenia własne w pracy z krtanią.
4. Higiena struktur krtaniowych.

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
 
Prowadzi: Krzysztof Bieniek – Absolwent Logopedii, Neurologopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie prowadzi własną praktykę MÓW-MOVE Gabinet logopedyczny – Krzysztof Bieniek oraz współpracuje z poradnią stomatologiczną APO Stomatologia w Katowicach. W obszarze jego zainteresowań znajdują się zaburzenia funkcji prymarnych, wady artykulacyjne, zaburzenia mięśniowe w okolicach ustno-twarzowych, zaburzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jego pacjenci to dzieci w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe. Stale uzupełnia swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W swojej praktyce stosuje między innymi metody klasyczne w logopedii, CRAFTA, kinesiotaping, terapię miofunkcjonalną, terapię sensomotoryczną i manipulacje ustno-twarzowe i in.