Głoski tylnojęzykowe k i g oraz przedniojęzykowe td – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 149 zł

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Na szkoleniu przyjrzymy się bliżej głoskom tylnojęzykowym oraz przedniojęzykowym. Poznamy najczęściej występujące trudności podczas ich wywoływania i utrwalania. Dowiemy się w jaki sposób (inny niż przed lustrem w gabinecie) wywołać omawiane głoski. Rozwiejemy wątpliwości co do korekcji głosek tylnojęzykowych oraz odpowiemy na pytania uczestników dotyczące wymowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących logopedów, logopedów, nauczycieli przedszkola

Program:

 1. Głoski przedniojęzykowe [t] i [d] – norma i nieprawidłowości
 2. Głoski tylnojęzykowe [t] i [d] – norma i nieprawidłowości
 3. Przyczyny nieprawidłowej wymowy w/w głosek.
 4. Sposoby wywoływania głosek przedniojęzykowych
 5. Etapy korekcji głosek tych głosek
 6. Czy konieczne jest lustro? – o innych niż przed lustrem, sposobach wywoływania głosek tylnojęzykowych
 7. Kreatywne pomoce logopedyczne w korekcji głosek przednio i tylnojęzykowych– jak motywować dziecko do pracy w domu i gabinecie logopedycznym
 8. Sposoby dokumentowania postępów dziecka – zeszyty dziecka i karty aktywności
 9. Pomysłowy logopeda – propozycje rymowanek i wierszyków utrwalających głoski tylno- i przedniojęzykowe
 10. Scenariusze indywidualnych zajęć logopedycznych oraz zabaw służących utrwalaniu w/w głosek

Korzyści:

 • usystematyzowanie wiedzy na temat głosek przedniojęzykowych i tylnojęzykowych oraz najczęściej występujących trudności podczas ich wywoływania i automatyzacji
 • nabycie umiejętności dostosowywania kart pracy do indywidualnych możliwości dziecka objętego terapią logopedyczną
 • poznanie i wdrożenie do swojej pracy łatwo wpadających w ucho rymowanek, które pozwolą na utrwalenie wywołanych dźwięków w mowie swobodnej.
 • zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia własnych kreatywnych pomocy i zabaw angażujących dziecko i jego rodzinę w proces korekcji wad wymowy
 • prezent niespodzianka!

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Katarzyna Pawelec = logopeda, surdologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi nabyła, pracując jako logopeda, surdologopeda poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagog szkolny, licencjonowany trener szybkiego czytania oraz terapeuta mowy w centrum dla dzieci autystycznych ELI (Early Language Intervention) i Medicus Medical Centre w Dublinie (Irlandia), gdzie prowadziła terapię logopedyczną dzieci dwujęzycznych. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozowaniem i korekcją wad wymowy dzieci, młodzież i dorosłych, indywidualną terapią rozmaitych zaburzeń mowy.