Głoski szumiące, syczące i ciszące w terapii logopedycznej – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 149 zł

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Szkolenie służące pogłębieniu wiedzy na temat głosek dentalizowanych trzech szeregów, najczęściej występujących wad wymowy oraz ich przyczyn.

Masz problem w wywołaniem prawidłowej realizacji głosek dentalizowanych? Nie wiesz jak w ciekawy i angażujący dziecko sposób zachęcić do pracy nad utrwalaniem poprawnej artykulacji głosek ciszących, syczących i szumiących? Brakuje Ci pomysłów na pomoce logopedyczne i karty pracy? Skorzystaj ze szkolenia, na którym poznasz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące głosek trzech szeregów

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących logopedów, logopedów, nauczycieli przedszkola

Program:

 1. Szczegółowa analiza poszczególnych głosek dentalizowanych (szereg ciszący, syczący, szumiący)
 2. Przyczyny nieprawidłowej wymowy głosek dentalizowanych
 3. Sposoby wywoływania głosek
 4. Etapy korekcji głosek dentalizowanych
 5. Kreatywne pomoce logopedyczne w korekcji głosek dentalizowanych – jak motywować dziecko do pracy w domu i gabinecie logopedycznym
 6. Sposoby dokumentowania postępów dziecka – zeszyty dziecka i karty aktywności
 7. Autorskie karty pracy i pomoce logopedyczne w terapii głosek dentalizowanych
 8. Scenariusze indywidualnych zajęć logopedycznych oraz zabaw służących utrwalaniu głosek dentalizowanych.

Korzyści:

 • usystematyzowanie wiedzy na temat głosek dentalizowanych oraz najczęściej występujących trudności podczas ich wywoływania i automatyzacji
 • nabycie umiejętności dostosowywania kart pracy do indywidualnych możliwości dziecka objętego terapią logopedyczną
 • zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia własnych kreatywnych pomocy i zabaw angażujących dziecko i jego rodzinę w proces korekcji wad wymowy
 • prezent niespodzianka!

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Katarzyna Pawelec = logopeda, surdologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi nabyła, pracując jako logopeda, surdologopeda poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagog szkolny, licencjonowany trener szybkiego czytania oraz terapeuta mowy w centrum dla dzieci autystycznych ELI (Early Language Intervention) i Medicus Medical Centre w Dublinie (Irlandia), gdzie prowadziła terapię logopedyczną dzieci dwujęzycznych. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozowaniem i korekcją wad wymowy dzieci, młodzież i dorosłych, indywidualną terapią rozmaitych zaburzeń mowy.