Głoski szumiące, syczące i ciszące w terapii logopedycznej – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 149 zł

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących logopedów, logopedów, nauczycieli przedszkola

Opis: Szkolenie służące pogłębieniu wiedzy na temat głosek dentalizowanych trzech szeregów, najczęściej występujących wad wymowy oraz ich przyczyn. Masz problem w wywołaniem prawidłowej realizacji głosek dentalizowanych? Nie wiesz jak w ciekawy i angażujący dziecko sposób zachęcić do pracy nad utrwalaniem poprawnej artykulacji głosek ciszących, syczących i szumiących? Brakuje Ci pomysłów na pomoce logopedyczne i karty pracy? Skorzystaj ze szkolenia, na którym poznasz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące głosek trzech szeregów.

Program szkolenia:

 1. Szczegółowa analiza poszczególnych głosek dentalizowanych (szereg ciszący, syczący, szumiący).
 2. Przyczyny nieprawidłowej wymowy głosek dentalizowanych.
 3. Sposoby wywoływania głosek.
 4. Etapy korekcji głosek dentalizowanych.
 5. Kreatywne pomoce logopedyczne w korekcji głosek dentalizowanych – jak motywować dziecko do pracy w domu i gabinecie logopedycznym.
 6. Sposoby dokumentowania postępów dziecka – zeszyty dziecka i karty aktywności.
 7. Autorskie karty pracy i pomoce logopedyczne w terapii głosek dentalizowanych.
 8. Scenariusze indywidualnych zajęć logopedycznych oraz zabaw służących utrwalaniu głosek dentalizowanych.

Korzyści:

 • usystematyzowanie wiedzy na temat głosek dentalizowanych oraz najczęściej występujących trudności podczas ich wywoływania i automatyzacji
 • nabycie umiejętności dostosowywania kart pracy do indywidualnych możliwości dziecka objętego terapią logopedyczną
 • zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia własnych kreatywnych pomocy i zabaw angażujących dziecko i jego rodzinę w proces korekcji wad wymowy
 • prezent niespodzianka!

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Katarzyna Pawelec – logopeda, surdologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi nabyła, pracując jako logopeda, surdologopeda poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagog szkolny, licencjonowany trener szybkiego czytania oraz terapeuta mowy w centrum dla dzieci autystycznych ELI (Early Language Intervention) i Medicus Medical Centre w Dublinie (Irlandia), gdzie prowadziła terapię logopedyczną dzieci dwujęzycznych. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozowaniem i korekcją wad wymowy dzieci, młodzież i dorosłych, indywidualną terapią rozmaitych zaburzeń mowy.