Dziecko z opóźnieniem psychomotorycznym w gabinecie logopedy – wczesna diagnoza i interwencja terapeutyczna krok po kroku – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 249 zł

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Spotkanie on-line na żywo – platforma ZOOM oraz materiały udostępnione w formie e-learningu jako integralna część szkolenia (dostęp przez platformę Vimeo).

Program szkolenia:

1.Dziecko z grupy ryzyka zaburzonego rozwoju – epikryza szpitalna, książeczka zdrowia, dokumenty medyczne, badania specjalistyczne. Rokowania i możliwości terapeutyczne.

2.Czerwone flagi w rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia w kontekście opóźnienia psychomotorycznego:

– rozwój funkcji pokarmowych, w tym odruchowe reakcje oralne,
– rozwój kompleksu ustno-twarzowego i pozycje spoczynkowe ważne dla funkcji,
– rozwój komunikacji,
– rozwój sensomotoryczny dziecka,
– rozwój zmysłów.

3. Indywidualna karta diagnostyczna z wytycznymi do postępowania terapeutycznego – logopeda na drodze indywidualnej oceny dziecka z wyzwaniem psychomotorycznym w ujęciu diagnozy holistycznej. 

4. Postępowanie terapeutyczne obejmujące wsparcie dziecka, rodziny i środowiska w aspekcie:

– terapii holistycznej – kiedy i do kogo skierować dziecko? Jaki specjalista może pomóc? Badania obiektywne,
– wsparcie funkcji pokarmowych z uwzględnieniem chronologii rozwoju kompleksu ustno-twarzowego, oddychania, stymulacji orofacjalnych,
– rozwój funkcji słuchowych w aspekcie słuchu fizycznego, uwagi słuchowej i słuchowego przetwarzania dźwięków,
– rozwój samodzielności w zakresie motoryki dużej i małej – konkretne wskazówki do działania w zakresie samoobsługi, terapii ręki i stopy,
– rozwój komunikacji językowej w zabawie angażującej ruch, stymulację psychomotoryczną i bilateralną,
– wsparcie motoryki narządów artykulacyjnych – pobudzenie do funkcji, wykorzystanie metod wspomagających pracę. 
5. Zalecenia do pracy w domu – pomocne wskazówki, rozwiązania, możliwości. 
 
Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi wymagającymi diagnozy i terapii w aspekcie rozwoju psychomotorycznego. Podczas szkolenia Uczestnik dowie się jak przeprowadzić diagnozę pacjenta z wyzwaniem, na co zwrócić szczególną uwagę podczas oceny dziecka oraz środowiska domowego, ale również dowie się jak opracować terapię dziecka w ujęciu holistycznym. 
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich terapeutów, którzy pracują z dziećmi od 0 do 6 roku życia. 
Uczestnik szkolenia otrzyma bogate materiały do diagnozy dziecka z wyzwaniami oraz wsparcie w zakresie wyznaczania terapii.
 
Szkolenie poprowadzi: Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta metody RCM – Argentina Cordobą, terapeuta metody J.Brondo, specjalista NBAS, terapeuta taktylny, terapeuta słuchu i mowy.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).