Dysfagia, trawienie a jakość życia u dzieci z niepełnosprawnością: wskazówki dla logopedów – szkolenie on-line

 
Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 390 zł 

Opis: W kontekście różnych rodzajów niepełnosprawności i chorób pojawiają się problemy ze spożywaniem żywności i połykaniem. Zwykle są to poważne ograniczenia, które często powodują obciążenia w codziennym życiu osób dotkniętych chorobą, jak i ich krewnych oraz opiekunów.

Program szkolenia:

  1. Podstawy dotyczące treści diagnostyki dysfagii, pozycjonowania ciała, korzystania ze środków pomocy podczas jedzenia oraz diety dostosowanej do zaburzeń połykania.
  2. Zaburzenia funkcji jelitowych, które stanowią wyzwanie w holistycznej opiece nad pacjentem.
  3. ZPodstawy medyczne trawienia i wydalania u dzieci z głęboką niepełnosprawnością oraz medyczne i terapeutyczne możliwości zarządzania nimi.

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES, VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarządu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.