Diagnoza logopedyczna – zaburzenia ze spektrum autyzmu – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 350 zł

Odbiorcy: Szkolenie adresowane jest dla logopedów, neurologopedów, terapeutów pracujących nad komunikacją dzieci z ASD oraz studentów logopedii.

Opis: Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest wieloaspektowa, wymaga od logopedów wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej komunikacji, kompetencji językowych i pragmatycznego użycia języka. Diagnoza to także konieczność przy opracowywaniu opinii logopedycznej oraz programowaniu oddziaływań terapeutycznych. Szkolenie poprowadzi Cię przez ten proces odnosząc go do diagnozy logopedycznej małego dziecka z ASD oraz dzieci szkolnych i młodzieży. Walorem są gotowe kwestionariusze zapisu diagnozy oraz prezentacja wzorów opinii logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, funkcjonujących na różnych poziomach komunikowania.

Program szkolenia:

  1.  Diagnoza logopedyczna – wprowadzenie.
  2. Specyfika diagnozy logopedycznej dzieci i młodzież z ASD.
  3. Diagnoza jako podstawa opracowywania opinii logopedycznej i programowania terapii logopedycznej.
  4. Prezentacja wzorów opinii logopedycznej dla dzieci i młodzieży z ASD.
  5. Omówienie procedury diagnozy na podstawie autorskich kwestionariuszy:
  • Komunikuję się – ale jak?” (dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego)
  • „Ile trwa chwila?” (dzieci i młodzież z diagnozą Zespołu Aspergera)

Korzyści:Po szkoleniu otrzymasz dwa kwestionariusze diagnozy logopedycznej, cztery wzory opinii logopedycznej dzieci z ASD, nabędziesz także wiedzę jak poprowadzić proces diagnozy.

Materiały: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: mgr Magdalena Tarnawska – ukończyła studia na UMCS w Lublinie: pedagogikę specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię kliniczną, dyplomowany terapeuta osób z autyzmem. Od 15 lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży,  zawodowo związana była z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, szkołą i przedszkolem, współpracowała z Fundacją Alpha w Lublinie, gdzie zdobywała doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Prowadzi gabinet neurologopedyczny „Mowa na Opak”, oraz stronę na Fb pod tą samą nazwą, w ramach której realizuje również webinary i szkolenia online. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy logopedycznej i metod terapeutycznych, certyfikowany diagnosta ADOS – 2. Od kilku lat prowadzi szkolenia specjalistyczne, zajęcia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych, ma bogate doświadczenie w zakresie prelekcji konferencyjnych, autorka artykułów specjalistycznych oraz pomocy do terapii „Koty, płoty, samoloty. Modelowanie zdań”.  Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym. W pracy terapeutycznej z dziećmi kieruje się doborem metody terapii indywidualnie do konkretnego dziecka i jego możliwości, opierając się na kompleksowej diagnozie