Diagnoza logopedyczna w gabinecie – schemat diagnozy – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 299 zł
Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych: 3 razy 45 minut – przerwa – 3 razy 45 minut.
 
Opis: Logopedo, jeśli chciałbyś uporządkować sobie wiedzę z zakresu diagnozy logopedycznej lub poukładać wiadomości, które posiadasz to jest właśnie okazja dla Ciebie! Szkolenie on-line, które przygotowaliśmy, będzie dobrą okazją do ugruntowania wiedzy z tego zakresu. 

Program szkolenia:

  1. Wywiad biologiczno-środowiskowy – autorski arkusz wywiadu, jako podstawa do podjęcia próby zrozumienia przyczyny trudności dziecka. Arkusz wywiadu – do wielokrotnego kopiowania. 
  2. Obserwacja dziecka wzbogacona o autorską kartę obserwacji zachowań językowych. Omówienie ważnych diagnostycznie elementów obserwacji dziecka. Wspólne omówienie obserwacji i wyciągnięcie wniosków ważnych dla terapii. 
  3. Przeprowadzenie całościowej diagnozy logopedycznej – jakie etapy powinna zawierać? Charakterystyka poszczególnych elementów diagnozy. Studium przypadku. Próba poszukiwania odpowiedzi – dlaczego mój pacjent prezentuje problemy językowe?
  4. Wnioski z diagnozy. Opinia logopedyczna i jej elementy – wg jakich wytycznych ją tworzyć? Przykładowe opinie logopedyczne do wglądu. 
  5. Ogólne kierunki programu terapeutycznego. Przykładowe plany terapeutyczne – prezentacja. 

Korzyści: Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • arkusz wywiadu do wykorzystania w praktyce,
  • wgląd do filmów prezentujących wybrane próby diagnostyczne,
  • kartę obserwacji dziecka – wzór,
  • skierowanie na badania specjalistyczne – wzór,
  • materiały szkoleniowe.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca –  Aleksandra Kaczyńska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/