Badania słuchu w pracy logopedy – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
 
💰Cena: 250 zł
Godziny trwania szkolenia: 10.00-12.30 / 30 min przerwa / 13.00-15.30 / plus 30 minut na pytania.

Progam szkolenia:

  1. Budowa ucha jako podstawa do zrozumienia istoty poszczególnych badań słuchu.
  2. Przebieg procesu słyszenia.
  3. Rodzaje niedosłuchów, przyczyny, leczenie.
  4. Omówienie badań słuchu (przygotowanie do badania, stroiki, akumetria, audiometria zabawowa, VRA, słowna, impedancyjna, tonalna oraz otoemisje akustyczne, ABR kontra ASSR jako nowość w badaniach słuchu u dzieci, WBT).
  5. Interpretacja wyników otoemisji, audiometrii impedancyjnej, audiometrii tonalnej.
  6. Szczegółowe omówienie audiogramu, czym są decybele, które wyniki badań można porównywać, jak pracować z „bananem mowy”, jakie badania powinny zostać wykonane, aby wykluczyć niedosłuch.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r

Prowadząca: mgr Karolina Nowak – Kuna – logopeda, dyplomowany protetyk słuchu, specjalista wczesnej interwencji, certyfikowany terapeuta systemu MFS. Autorka książek: „Ćwiczenia słownikowe: związki frazeologiczne, synonimy, antonimy” i „Logokarty” oraz kursów: „Badania słuchu w pracy logopedy”, „Wczesna interwencja logopedyczna dziecka do 3 r. ż. Praktyka bez teorii cz. 1 oraz 2.”, „Logopedia dla rodziców cz. 1 oraz 2.”, „Czary Mary, czyli wywołanie głoski R poprzez transformację dziąsłowego D”. Uczestniczyła w wielu szkoleniach m. in.: z zakresu terapii małego dziecka, metody werbo-tonalnej, metody SI w logopedii, terapii ręki, logorytmiki, terapii ustno-twarzowej, masażu logopedycznego, wczesnej interwencji. Najbardziej interesują ją zagadnienia związane z ORM, wczesną profilaktyką i interwencją logopedyczną, praca z dziećmi z niedosłuchem, terapia głoski R, terapia oddychania. Jej pasja to dzielenie się wiedzą z innymi oraz gromadzenie pomocy i książek do terapii. Prowadzi stronę na facebooku: „Wczesna Interwencja logopedyczna dzieci do 3 r. ż. Praktyka bez teorii”. Prywatnie jest mamą dziewczynki z ORM, kocią mamą oraz pedantyczną panią domu. Kocha jeździć na rowerze i uczy się rozpoznawać gatunki ptaków w Polsce.