Zarządzanie zespołem

CELE SZKOLENIA:

 • Poprawa umiejętności wyznaczania celów w pracy zespołowej;
 • Rozwój umiejętności liderskich w zespole;
 • Poprawa umiejętności delegowania i egzekwowania zadań, wydawania poleceń oraz konstruktywnego monitorowania realizacji zadań
 • Poznanie sposobów przekazywania konstruktywnej krytyki i pochwały;
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie ze zjawiskami blokującymi efektywność zespołową;
 • Poszerzenie wiedzy na temat ról zespołowych i poprawa umiejętności ich wykorzystania w pracy grupowej

Zakres merytoryczny:

 • Planowanie strategiczne – stawianie i uzgadnianie celów
 • Liderowanie zespołem projektowym
 • Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań
 • Fazy rozwoju zespołu
 • Dopasowanie stylu kierowania do poziomu kompetencji członków zespołu i ich osobowości, Potencjał członków zespołu projektowego
 • Role zespołowe – rozpoznawanie i efektywne wykorzystywanie
 • Zjawiska blokujące efektywność zespołową

 

PROGRAM

 1. Zespół- definicja
 2. Jak się rodzą zespoły – cztery fazy rozwoju zespołu: rozpoznanie; niezadowolenie; integracja, produkcja
 3. 7 warunków efektywności zespołu. Charakterystyka wysokowydajnych zespołów- PERFORM: Cel nadrzędny i wartości, Decyzyjność, Relacje i komunikacja, Elastyczność, Optymalne wyniki, Dostrzeganie wkładu i docenianie, Morale
 4. Wartości w pracy
 5. Planowanie, cele
 6. Budowanie wzajemnych relacji, atmosfera w pracy; komunikacja, motywowanie;
 7. Komunikacja lidera
 8. Motywacja pracowników- Motywacyjne zarządzanie zespołem
 9. Warunki pracy (narzędzia do pracy, spełnienie zasad BHP, zadbanie o prawidłowe relacje społeczne i pozytywna atmosfera, gwarancja stabilnej pensji)
 10. Delegowanie zadań, jasny zakres obowiązków pracowników
 11. Zarządzanie zespołem: najważniejsze czynniki
 12. Cechy lidera
 13. 4 style przywództwa
 14. Rola lidera
 15. Role zespołowe: kreator, ewaluator, koordynator, implementer, perfekcjonista, lokomotywa, dusza zespołu, poszukiwacz źródeł, specjalista
 16. Kwestionariusz ról zespołowych
 17. CO OBSERWOWAĆ W GRUPACH:

– Komunikacja i uczestnictwo;

– Podejmowanie decyzji;

– Konflikt; Przywództwo;

– Cele i role;

– Normy grupy;

– Rozwiązywanie problemów;

– Atmosfera w grupie;

– Zachowanie poszczególnych osób

 1. Zjawiska blokujące efektywność zespołową: burza mózgów
 2. Błędy lidera: spoufalanie się z pracownikami, chęć wykazania szybkiej efektywności pracy, nieumiejętność kontrolowania emocji,
 3. Stres w pracy, wypalenie zawodowe, moje badania
 4. ****tematy do poruszenia:
 5. Trudne sytuacje w zespole: np. zmiana stanowiska- zmiana roli, zachowania pracowników, sposób wykonywania pracy, radzenie sobie z odmową przy wydawaniu poleceń- przykłady uczestników z „życia zespołu”
 6. Podsumowanie zajęć, pytania uczestników

CZAS TRWANIA: 2 DNI

CENA WARSZTATU: 450 ZŁ

ZAPISZ SIĘ

Cena dla grupy ustalana jest indywidualnie.