Zajęcia w świetlicy szkolnej.

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych.

Termin:

13.01.2019 Warszawa (godz. 9-15)
2.02.2019. Poznań (godz. (10–16)
9.02.2019 Kraków (godz. (10-16)
31.03.2019 Warszawa (godz. 9-15)

cena 250 zł.

ZAPISZ SIĘ

Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

CELE SZKOLENIA

– rozwijanie zainteresowań u dzieci,

– kształtowanie koncentracji uwagi, wytrwałości w pokonywaniu trudności i przeszkód, staranności i spostrzegawczości

– rozwijanie samodzielnego myślenia

– zapoznanie z zabawami, dzięki którym dziecko nauczy się współdziałania w grupie, udoskonali spostrzegawczość i refleks,

– Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– zapoznanie z metodami technik twórczego myślenia

PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna połączona z pokazem i praktycznym 

– Zasady organizacji świetlicy. Plan pracy i rozkład dnia świetlicy.

KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

  • Zdobędziesz umiejętności doboru oraz modyfikacji zabaw w celu rozwijania poszczególnych umiejętności
  • Poznasz ciekawe gry i zabawy
  • Nauczysz dzieci współdziałania w grupie
  • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod i zabaw
  • Otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu

 

Brak możliwości komentowania