Zabawy z chustą i tunelem animacyjnym

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z użyciem chusty i tunelu animacyjnego. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

ZAPISZ SIĘ

CELE SZKOLENIA

– zapoznanie uczestników z metodami pracy z chustą i tunelem animacyjnym

– zapoznanie z zabawami i możliwościami wykorzystania ich w praktyce edukacyjnej

– zapoznanie z zabawami, dzięki którym dziecko nauczy się współdziałania
w grupie, udoskonali spostrzegawczość i refleks, wyćwiczy poczucie rytmu

– Zapoznanie uczestników z wybranymi zabawami chustą i tunelem animacyjnym

– Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna połączona z pokazem i praktycznym

– zasady i metody pracy z chustą i tunelem animacyjnym

– praktyczne zastosowanie zabaw:

– ułatwiających wzajemne poznanie i integrujące grupę

– ćwiczących współdziałanie

– ćwiczących refleks i spostrzegawczość

– ćwiczących zwinność i zręczność

– opartych na zaufaniu do grupy

– wprowadzających odprężenie i relaks

– ćwiczących sprawność manualną

– ćwiczących umiejętność rozpoznawania kolorów

– opartych na zgadywaniu

– grach uczących zasad i ich przestrzegania

– wymagających dodatkowych rekwizytów

– przy muzyce.

KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

  • Zdobędziesz umiejętności doboru oraz modyfikacji zabaw w celu rozwijania poszczególnych umiejętności
  • Poznasz metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem chusty i tunelu animacyjnego
  • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod i zabaw
  • Otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu