TEST DIAGNOZUJĄCY WIĘDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NA POCZĄTKU ETAPU KSZTAŁCENIA

Cel szkolenia – zapoznanie uczestników szkolenia z potrzebą przeprowadzania testów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów na początku danego etapu kształcenia.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Cel przeprowadzania diagnozy.
2. Co powinna zawierać diagnoza?.
3. Jak interpretować wyniki diagnozy z zastosowaniem wskaźników łatwości.
4. Umiejętność podsumowania wniosków i ułożenia konkretnych rekomendacji oraz włączenia je w plany wynikowe.
5. Diagnoza na koniec roku szkolnego umiejętność określenia deficytów wiedzy w poszczególnych obszarach.