Szkolenie z zakresu komunikacji w oparciu o porozumienie bez przemocy

Zajęcia skierowane są do pedagogów, którzy chcą rozwijać umiejętność komunikowania się  w podejściu Nonviolent Communication (NVC) w codziennym życiu szkoły.  

Porozumienie Bez Przemocy (NVC) stworzył ponad 40 lat temu Marshall B. Rosenberg – doktor psychologii, były współpracownik Carla Rogersa – twórcy psychologii humanistycznej. Dzisiaj ta niezwykła metoda jest stosowana w 35 krajach świata:  w rodzinach, szkołach, biznesie, miejscach największych konfliktów zbrojnych, więzieniach – i wielu innych obszarach.

🗓Brak zaplanowanych szkoleń

Cena: 280 zł

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

OPIS ZAJĘĆ

Język Porozumienia Bez Przemocy określany jest językiem żyrafy czy językiem serca
i zwiększa szanse na tworzenie z innymi kontaktu opartego na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Porozumienie bez Przemocy (NVC) poprzez cztery proste kroki i konkretne wskazówki łagodzi nieporozumienia i ułatwia codzienne rozmowy budując wysoką jakość empatycznych relacji. Zapobiega powstawaniu konfliktów, a jednocześnie bazując na uniwersalnych potrzebach daje większe możliwości i szanse na zaspokajanie potrzeb dziecka, rodzica i pedagoga. NVC bierze pod uwagę potrzeby innych, dając szansę na wygraną wszystkich zainteresowanych. Innymi słowy realizuje strategię wygrany – wygrany poprzez odwoływanie się do podstawowych potrzeb każdego człowieka, niezależnie od jego wieku.

Wychodząc z założenia, że potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne i jednakowo ważne, NVC pozwala budować żywe, autentyczne, bliskie, pełne zrozumienia relacje, uczy, jak brać odpowiedzialność za swoje życie i potrzeby oraz jak pomagać innym w docieraniu do swoich pragnień i możliwości ich konstruktywnego zaspokojenia.

W relacji nauczyciel-uczeń NVC może wesprzeć pedagoga w lepszym zrozumieniu postaw
i zachowania jego podopiecznego. Podobnie może to zadziałać w relacji nauczyciel-rodzić, Komunikacja w nurcie NVC, której doświadczą – zarówno uczeń jak i rodzić, może  wpływać pozytywnie na budowanie relacji, sprzyjać konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów, niwelowaniu wielu napięć i nieporozumień. Dziecko, które będzie wzrastać w empatycznym środowisku, które pomaga nazywać i konstruktywnie zaspokajać swoje potrzeby, w przyszłości będzie nastolatkiem i dorosłym, który lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych. Przyczyni się to do przeciwdziałania konfliktom i przemocy w ich samodzielnym życiu.  

CELE ZAJĘĆ

Zdobycie umiejętności niezbędnych do konstruktywnego porozumiewania się z dziećmi, rodzicami / opiekunami w środowisku szkolnym.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do NVC.
 2. Język żyrafy – język szakala w codziennym życiu szkoły.
 3. Rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz potrzeb swoich, ucznia i rodzica/opiekuna.
 4. 4 kroki w Porozumieniu Bez Przemocy w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – dziecko, dziecko- dziecko.
 5. Prowadzenie rozmowy zgodnie z zasadami NVC.
 6. Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pojawiających się
  w środowisku szkolnym.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

FORMY I METODY PRACY:

Ze względu na proponowaną tematykę szkolenia oraz założone cele proponujemy realizację programu z wykorzystaniem nowoczesnych metod w dużym stopniu nastawionych na interakcję, aktywność uczestników. Techniki te, odwołujące się do koncepcji aktywnego uczenia się opartego o doświadczenie, pozwalają z jednej strony na wymianę doświadczeń zawodowych uczestników (kontekst wiedzy), a z drugiej – na przećwiczenie konkretnych kompetencji (kontekst umiejętności).

 • Prezentacje trenerskie
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Praca w grupach
 • Dyskusje moderowane
 • Burze mózgów
 • Case study
 • Demonstracje
 • Informacje zwrotne

EFEKTY

Po szkoleniu uczestnicy:

 1. Zwiększą umiejętność posługiwania się językiem NVC i będą potrafili zastosować zasady komunikacji bez przemocy w swoim środowisku pracy.
 2. Poznają efektywne sposoby budowania relacji z uwzględnieniem emocji i potrzeb swoich, ucznia i rodzica/opiekuna.
 3. Zwiększą umiejętność asertywnej komunikacji.
 4. Zwiększą umiejętność rozwiązywania problemów i konkretnych sytuacji konfliktowych w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – dziecko, dziecko- dziecko.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • Rzutnik i komputer
 • Arkusze ćwiczeń
 • Papier biały A4
 • Długopisy
 • Markery
 • Flipchart
 • Karty dialogowe

 

PROWADZĄCA

Magdalena Wolfart – Samselska – absolwentka pedagogiki, dyplomowany doradca zawodowy, coach (ukończyła roczny trening coachingu opartego na potrzebach), trener. Terapeutka w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Posiada czternastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, studentami, kobietami przewlekle chorymi oraz osobami po 50 roku życia. Doświadczenie zdobyła m.in. w projektach: „Reaktywacja 45+”, „Moje Życie – Mój Projekt”, “Przedsiębiorcza Uczelnia”, ”Nowe umiejętności – nowe możliwości”, “Otwarci na Jutro”.

Dotychczas przeprowadziła  ponad dwa godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, coachingu i terapii. Prowadziła również zajęcia ze studentami z zakresu: rozwoju zawodowego człowieka, rekrutacji i selekcji pracowników oraz rozwoju osobistego coacha. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Sensi Institute, Akademią Leona Koźmińskiego i Centrum Pomocy Społecznej dla dzielnicy Śródmieście. Jest współzałożycielką Gabinetu Psychoterapii Integratywnej PSYCHE INTITUTE.