Rola nauczyciela wspomagającego

🗓Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 29 lutego 2020 r. (09:00 - 12:00) ZAPISZ SIĘ

 • 💰Cena 250 zł

  Opis / Program

  1. Zadania nauczyciela wspomagającego:

  – podstawa prawna zatrudnienia nauczyciela wspomagającego,

  – zadania nauczyciela wspomagającego,

  – dokumentacja nauczyciela wspomagającego.

  1. Charakterystyka klasy integracyjnej:

  – podstawa prawna tworzenia klasy integracyjnej,

  – dobór zespołu klasowego, rekrutacja.

  1. Relacje w klasie:

  – współpraca wychowawcy klasy z nauczycielem wspomagającym,

  – włączanie uczniów z orzeczeniem w życie klasy i szkoły,

  – integracja uczniów,

  – opieka nad uczniami z orzeczeniem na przerwach i w czasie lekcji,

  – kontakty z rodzicami.

  1. Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym (posiadającym orzeczenie):

  – interpretacja dokumentacji szkolnej (Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie, dokumentacja medyczna uczniów),

  – tworzenie dokumentacji uczniów z orzeczeniem – IPET,

  – realizacja podstawy programowej zgodnej z możliwościami ucznia niepełnosprawnego,

  – tworzenie kart pracy, kartkówek i sprawdzianów,

  – metody pracy z uczniem niepełnosprawnym.

   

  Justyna Maciejewska – Pedagog od 19 lat. Pracuje jako nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel biologii. Od 13 lat jest nauczycielem w szkole specjalnej. Pracuje z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim. umiarkowanym, głębokim oraz spektrum autyzmu. Zdobywana wiedza i doświadczenie ma wpływ na ciągły rozwój prowadzącej, na poszukiwanie nowych pomysłów do pracy.