Od emocji do zabawy

OPIS SZKOLENIA

 Dzieci uczą się bawiąc! Poprzez zabawę i odpowiednio dobrane gry                           i ćwiczenia możemy dotrzeć do świata ich emocji.: nauczyć poszanowanie innych, ale także rozwijać poczucie wartości, asertywność, empatię.

Bez inteligencji emocjonalnej nawet najbardziej wykształcony młody człowiek nie będzie szczęśliwy i spełniony.

DLA KOGO

 • nauczycieli, pracujących w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagogów, nauczycieli świetlicy, socjoterapeutów
 • rodziców i opiekunów
ZAPISZ SIĘ

CZAS TRWANIA :  8 godz. dydaktycznych
CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy  i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • Rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci
 • Dobór zabaw i ćwiczeń  rozwijających takie kompetencje jak: samoświadomość dziecka, samoakceptacja, asertywność, empatia

PROGRAM

 • co składa się na inteligencję emocjonalną
 • aktualny stan badań o inteligencji emocjonalnej dzieci
 • czym jest samoświadomość człowieka i jak można ja kształtować we wczesnych latach życia
 • zabawy kształtujące samoświadomość
 • czym jest samoakceptacja i dlaczego jest ważna dla poczucia własnej wartości człowieka
 • zabawy kształtujące samoakceptację
 • zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej wartości
 • jak uczyć dzieci empatii
 • zabawy i pomysły zajęć kształtujących empatię
 • jak uczyć dzieci asertywności

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Uczestnicy znają i wykorzystują:

 • sposoby na budowanie takich kompetencji dziecka jak samoświadomość, samoakceptacja, empatia , asertywność.
 • przygotowują i przeprowadzają zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną
 • otrzymują wiążące zaświadczenie ukończenia szkolenia