Emisja głosu w pracy nauczyciela

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 380 zł

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

– Czynniki ryzyka występowania zawodowych zaburzeń głosu

-Higiena pracy głosem

-Najczęściej występujące zaburzenia głosu w grupie nauczycieli

-Podstawowe informacje na temat anatomii i fizjologii traktu głosowego

 

 

 

 

 

Wykład/ prezentacja

 

 

 

 

1h

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – I

-Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała

-ćwiczenia oddechowe

-Ćwiczenia oddechowo-fonacyjne w na pół zamkniętym trakcie głosowym

 

 

 

Ćwiczenia praktyczne

 

 

 

1,5h

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – II

-Ćwiczenia miękkiego nastawienia głosowego

-Ćwiczenia uczynniania rezonatorów nasady i klatki piersiowej

-Ćwiczenia koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej

– Programu profilaktyki zaburzeń narządu głosu – zestaw ćwiczeń do samodzielnego, codziennego wykonywania w domu

 

 

 

 

Ćwiczenia praktyczne

 

 

 

 

1,5h

 

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Dr Joanna Morawska – asystent naukowy, logopeda – terapeuta głosu, pracuje w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykładowca akademicki  i prowadząca ćwiczenia na kursach szkoleniowych o tematyce zaburzeń i emisji głosu. Opracowała autorskie programy rehabilitacji głosu z zastosowaniem ćwiczeń w na pół zamkniętym trakcie głosowym. Prowadzi badania naukowe z zakresu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń głosu, w tym zaburzeń głosu o podłożu zawodowym. Zainteresowania zawodowe: analiza akustyczna, diagnostyka i rehabilitacja głosu śpiewaczego – śpiewaków klasycznych i wykonawców muzyki rozrywkowej. Autorka kilkunastu publikacji w recenzowanych międzynarodowych pismach o tematyce laryngologicznej i foniatrycznej.