Emisja głosu w pracy nauczyciela

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 21 listopada 2020 r. (09:00 - 13:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena 380 zł

  CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  – Czynniki ryzyka występowania zawodowych zaburzeń głosu

  -Higiena pracy głosem

  -Najczęściej występujące zaburzenia głosu w grupie nauczycieli

  -Podstawowe informacje na temat anatomii i fizjologii traktu głosowego

   

   

   

   

   

  Wykład/ prezentacja

   

   

   

   

  1h

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – I

  -Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała

  -ćwiczenia oddechowe

  -Ćwiczenia oddechowo-fonacyjne w na pół zamkniętym trakcie głosowym

   

   

   

  Ćwiczenia praktyczne

   

   

   

  1,5h

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – II

  -Ćwiczenia miękkiego nastawienia głosowego

  -Ćwiczenia uczynniania rezonatorów nasady i klatki piersiowej

  -Ćwiczenia koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej

  – Programu profilaktyki zaburzeń narządu głosu – zestaw ćwiczeń do samodzielnego, codziennego wykonywania w domu

   

   

   

   

  Ćwiczenia praktyczne

   

   

   

   

  1,5h

   

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Dr Joanna Morawska – asystent naukowy, logopeda – terapeuta głosu, pracuje w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykładowca akademicki  i prowadząca ćwiczenia na kursach szkoleniowych o tematyce zaburzeń i emisji głosu. Opracowała autorskie programy rehabilitacji głosu z zastosowaniem ćwiczeń w na pół zamkniętym trakcie głosowym. Prowadzi badania naukowe z zakresu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń głosu, w tym zaburzeń głosu o podłożu zawodowym. Zainteresowania zawodowe: analiza akustyczna, diagnostyka i rehabilitacja głosu śpiewaczego – śpiewaków klasycznych i wykonawców muzyki rozrywkowej. Autorka kilkunastu publikacji w recenzowanych międzynarodowych pismach o tematyce laryngologicznej i foniatrycznej.