Bajkowa tabliczka mnożenia

 

Bajkowa Tabliczka Mnożenia

Jest to innowacyjna, bardzo skuteczna i  szybka metoda nauczania tabliczki mnożenia, która poprzez zabawę oraz techniki obrazowe szybko oraz skutecznie pomaga zapamiętać poszczególne przykłady. Jest ona efektem mojej wieloletniej pracy terapeutycznej z dziećmi. Metoda zawiera wiele pomocy dydaktycznych, które w trakcie pracy terapeutycznej uzupełniałam oraz dodawałam nowe elementy. W chwili obecnej zestaw zawiera podręcznik, zeszyt dla dziecka, zestaw kolorowych obrazków z historyjkami (A4) zestaw małych karteczek służących do utrwalania materiału oraz płytę, która zawiera wszystkie bajki opowiedziane przeze mnie, w sposób wesoły i bardzo przystępny.

ZAPISZ SIĘ

Podczas lekcji prowadzonej w sposób ciekawy i wesoły, uruchamiamy wyobraźnię dziecka,  odwołujemy się do bajek o wesołych zwierzątkach, z których każde z nich symbolizuje cyfrę. Bajki wprowadzamy, ponieważ  świat dziecka to świat bajek i obrazów, bazując na wyobraźni uruchamiamy najbardziej aktywne struktury mózgu.

Jest to metoda do nauki tabliczki mnożenia  dla dzieci 5-12 r ż. o prawidłowym rozwoju intelektualnym,

-dla dzieci z deficytami pamięci , z zaburzoną  koncentracją  uwagi,

-dla dzieci z Autyzmem ,z Zespołem Aspergera , z problemem nadpobudliwości psychomotorycznej,

-dla dzieci z porażeniem  mózgowym,

– z dyskalkulią  oraz dysleksją.

Z powodzeniem może być stosowana w klasie dla grupy dzieci, jak też w terapii indywidualnej.

Nauczyciele oraz rodzice, którzy stosują poznaną metodę wyrażają bardzo pozytywne opinie dotyczące pracy tą metodą. W obecnym systemie oświaty, coraz młodsze dzieci trafiają do szkół do szkół. Myślenie abstrakcyjne, które jest konieczne do zrozumienia istoty mnożenia, rozwija się dopiero ok 10-11 roku życia. Tabliczkę mnożenia nauczyciel musi wprowadzić już w klasie drugiej- większość dzieci to siedmiolatki, ich rozwój nie jest w stanie sprostać takim wymaganiom. Stąd wkuwanie na pamięć poszczególnych przykładów i zapominanie ich. W istocie uczenie się tabliczki niesie ze sobą znaczny stres, obniżenie poczucia własnej wartości oraz łzy.

Proponowana przeze mnie metoda jest przyjazna dziecku, bazuje na jego mocnych stronach, na zabawie i radości, która jest dobrą motywacja do zapamiętywania poszczególnych przykładów ukrytych w zabawnych historyjkach o zwierzętach.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej pamięci obrazowej u dzieci oraz przekazanie sposobu pracy Bajkową Tabliczką Mnożenia.

– słuchacz zapozna się ze specyfiką pracy mózgu oraz istoty współpracy obu półkul mózgowych,

– pozna metody aktywizowania wyobraźni dziecka, pomocnej w zapamiętywaniu materiału,

-pozna różne rodzaje pamięci oraz zrozumie istotę działania każdej z nich,

– zapozna się ze sposobem wprowadzania poszczególnych elementów metody,

-pozna poszczególne zasady opowiadania bajek o zwierzętach,

– Podczas zajęć będą praktyczne ćwiczenia, umożliwiające poznanie metody tak, by już od pierwszej chwili zastosować ją w klasie na lekcji z dziećmi.

 Do kogo adresowane jest szkolenie?

– dla nauczycieli klas I-III,

-dla nauczycieli matematyki ,

-dla terapeutów pedagogicznych, psychologów,

-rodziców i opiekunów, którzy chcą aby ich dziecko z radością i zabawą pokochało naukę tabliczki mnożenia.

Szkolenie prowadzi mgr Małgorzata Aszyk

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie gdańskim z zakresu logopedii oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat z technik uczenia się i szybkiego zapamiętywania. Ukończyła intensywny kurs z diet coachingu w Instytucie Psychoimmunologii w Warszawie. Od 18 lat prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, terapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Organizuje zajęcia warsztatowe dotyczące rozwoju osobistego, umiejętności radzenia sobie ze stresem, z emocjami oraz twórczego rozwiązywania problemów. Od wielu lat współpracuje z „Radiem Głos”, gdzie nagrywa audycje radiowe i odpowiada na pytania radiosłuchaczy.

W życiu prywatnym jest osobą uśmiechniętą, dynamiczną, optymistyczną, pełną ciepła i harmonii. Aktywnie uprawia sport, pływa, jeździ na nartach, rowerze, wędruje po górach. Uwielbia taniec i spotkania z ludźmi, amatorsko gra w teatrze. Obecnie jest w trakcie zdobywnia certyfikatu z zakresu psychoonkologii.

Posiada referencje:-Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Uniwersytetu Gdańskiego,

Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie,

Terapii Gestalt w Krakowie.