Rehabilitacja dzieci i dorosłych korzystających z systemu implantu ślimakowego

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Warszawa 19 kwietnia 2020 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena: 250 zł
  🕘Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
  Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Program szkolenia:

  1. Budowa i funkcjonowanie zmysłu słuchu
  2. Rodzaje i klasyfikacje uszkodzeń słuchu
  3. Badania słuchu (ze szczególnym uwzględnieniem odczytywania wyników audiometrii tonalnej)
  4. Implant ślimakowy (filmy instruktażowe, prezentacja urządzenia)
  • budowa systemu implantu ślimakowego
  • zasada działania implantu ślimakowego
  • procedura kwalifikacji do zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego
  • program opieki pooperacyjnej
  1. Rehabilitacja po operacji wszczepienia implantu ślimakowego (etapy ćwiczeń słuchowych)
  2. Terapia małego dziecka korzystającego z CI
  • podstawowe wyposażenie gabinetu surdologopedy
  • od czego zacząć pracę z małym dzieckiem?
  • w jaki sposób planować sesje terapeutyczne?
  • ćwiczenia na poszczególnych etapach rehabilitacji (część praktyczna – wspólne konstruowanie konspektów sesji terapeutycznych, w zależności od umiejętności słuchowych i językowych dziecka)
  • detekcja
  • dyskryminacja
  • identyfikacja
  • rozumienie mowy
  • rozumienie mowy na tle dźwięków zakłócających
  • Rehabilitacja dziecka implantowanego obustronnie
  • Pomoce do wykorzystania w terapii
  • Współpraca z rodzicami
  • Narzędzia do diagnozy i monitorowania postępów (test Linga, kwestionariusz Little Ears, KOZK)
  1. Terapia osoby dorosłej korzystającej z CI
  • propozycje ćwiczeń do wykorzystania w terapii na poszczególnych etapach
  1. Terapia osób z częściową głuchotą
  • specyfika grupy
  • odpowiedni dobór treningu słuchowego
  • propozycje ćwiczeń do wykorzystania w praktyce
  1. Terapia pacjentów z jednostronną głuchotą korzystających z CI
  • sposób organizowania treningu słuchowego
  • propozycja monitorowania czynionych postępów
  1. Wykorzystanie nowych technologii w terapii pacjentów implantowanych (telerehabilitacja)
    
    
  ZAPISZ SIĘ

  W przyszłym roku będziemy obchodzić 63 rocznicę wszczepienia pierwszego implantu ślimakowego na świecie oraz 28 rocznicę pierwszej tego typu operacji w Polsce. Od tego czasu wiele się zmieniło.

  Dziś implanty ślimakowe są powszechnie stosowanymi urządzeniami, które umożliwiają słyszenie osobom z różnymi rodzajami głuchoty. Na przestrzeni ostatnich lat dokonał się niezwykły postęp w tej dziedzinie – wczesne wykrywanie wad słuchu, ogromny rozwój technologii, wprowadzenie nowych metod operacyjnych spowodowały, że obecnie jest to urządzenie dostępne dla wielu pacjentów – dzieci i dorosłych z obustronnym głębokim ubytkiem słuchu, z częściową głuchotą, z jednostronną głuchotą. Szacuje się, że obecnie w Polsce jest ok. 10 tys. użytkowników implantów ślimakowych.

  Dynamiczne zmiany w obszarze audiologii pociągają za sobą konieczność wprowadzenia modyfikacji również w zakresie rehabilitacji pacjentów po operacji wszczepienia systemu implantu ślimakowego. Pacjenci ci wymagają odpowiedniej terapii, odpowiednio dobranych i przeprowadzonych ćwiczeń słuchowych, aby w pełni korzystać z możliwości, które stwarza to urządzenie. Terapia jednak powinna być dostosowana do możliwości i umiejętności danego pacjenta w zakresie słyszenia i mówienia oraz do specyfiki jego niedosłuchu.

  Dzisiaj implanty ślimakowe wszczepiane są w ośrodkach w 11 miastach w Polsce (Warszawa, Kajetany, Poznań, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Katowice, Lublin, Kraków, Wrocław), natomiast ciągle zdarza się, że pacjenci nie mają możliwości kontynuowania rehabilitacji blisko miejsca swojego zamieszkania – muszą pokonywać wiele kilometrów do ośrodka implantującego lub innego dużego miasta, gdzie znajdują fachową pomoc i wsparcie. Poniżej przytaczam tylko kilka przykładów na potwierdzenie tych słów, które pochodzą z grup dla rodziców dzieci niesłyszących.

  Na różnych grupach tematycznych dla logopedów regularnie pojawiają się prośby o pomoc w zaplanowaniu działań terapeutycznych dla dzieci z wadą słuchu. Terapeuci nie czują się pewnie w tej dziedzinie, nie wiedzą jak zbudowany jest system implantu ślimakowego, jak działa, jaka jest procedura opieki pooperacyjnej, w jaki sposób jest ustawiany optymalny poziom pobudzenia elektrycznego dla danego pacjenta. Mają trudność w dostosowaniu i zaplanowaniu działań terapeutycznych w przypadku bardzo małego dziecka, albo osoby dorosłej, nie wiedzą jak poprowadzić terapię osoby z implantem przy jednostronnej głuchocie, kiedy komunikuje się werbalnie i słyszy drugim uchem.

  Wobec powyższych informacji chciałabym zaproponować szkolenie skierowane głównie do logopedów i pedagogów mających pod opieką osoby korzystające z systemu implantu ślimakowego.

  Celem szkolenia jest zapoznanie specjalistów z podstawowymi informacjami dotyczącymi zmysłu słuchu – jego fizjologii i patologii, zdobycie wiedzy na temat badań słuchu, zapoznanie z budową i zasadą działania systemu implantu ślimakowego, uzyskanie informacji dotyczących rehabilitacji różnych grup pacjentów korzystających z systemu implantu ślimakowego, wyposażenie uczestników w konkretne propozycje ćwiczeń, które ułatwią praktyczną realizację omawianych zagadnień.

   

  Osoba prowadząca: mgr Joanna Ćwiklińska – surdologopeda, pedagog specjalny. Od ponad 10 lat pracuje w Klinice Rehabilitacji w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rożnymi uszkodzeniami słuchu po operacji wszczepienia systemu implantu ślimakowego. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji o zasięgu krajowym i zagranicznym. Autorka i współautorka artykułów naukowych poświęconych rehabilitacji osób korzystających z systemu implantu ślimakowego.