Kolorowa Ortografia

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Warszawa 16 maja 2020 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena 280 zł
  Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z użyciem technik twórczego myślenia, metod na wprowadzenie zasad ortograficznych oraz prezentuje sposoby zapamiętywania. Podpowiada jak pracować z dzieckiem z ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, zabaw, gier, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
  CELE SZKOLENIA
  – zapoznanie uczestników z technikami twórczego myślenia
  – zapoznanie z grami i zabawami wspomagającymi naukę
  – zapoznanie z zabawami i możliwościami wykorzystania ich w praktyce edukacyjnej
  – stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej i dotykowej
  – rozwój spostrzegawczości
  – prezentacja zasad polskiej ortografii na przykładzie opowiadań, wierszyków, gier czy wyliczanek
  – rozwijanie zaciekawienia problemami wymagającymi twórczego podejścia
  – Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  PROGRAM SZKOLENIA
  Cześć 1. Widzę i myślę:
  Prezentacja ćwiczeń i treści poznawczych dotyczących stymulowania i rozwijania procesów percepcyjnych i umysłowych (wrażliwość wzrokową, słuchową, dotykową oraz uwagę, koncentrację obserwacje zjawisk, spostrzegawczość)
  Część 2. Myślę i czuję:
  Prezentacja zabaw, gier i ćwiczeń odnoszących się do zasad polskiej ortografii. Gry, zabawy, ćwiczenia, opowiadania, wierszyki ortograficzne. Praca z uczniem z ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii/
  KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

  • Zdobędziesz umiejętności doboru oraz modyfikacji zabaw w celu rozwijania poszczególnych umiejętności.
  • Poznasz metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystaniem chusty i tunelu animacyjnego.
  • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod i zabaw.
  • Otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu oraz materiały szkoleniowe