Wspieranie ucznia w umiejętności uczenia się.

Szkolenie skierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów, rodziców.
Umiejętność uczenia się jest  jedną z kluczowych kompetencji.  Kompetencja obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek.
ZAPISZ SIĘ
 Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości.
Na każdą z kompetencji kluczowych składają się trzy cechy konstytutywne:

  • wiedza,
  • umiejętności
  • postawy

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną  sposoby nauczania zgodne z nauczaniem przyjaznym mózgowi i neurodydaktyką. Ponadto uczestnicy przyjrzą się celom kształcenia, które na przestrzeni czasów ulegają zmianie. Celem nie jest jedynie zapamiętywanie informacji i zdobywanie wiedzy, ale nauka pracy w zespole, nauka „uczenia się” i zasady DI (Destination Imagination): współpraca, myślenie krytyczne i twórcze rozwiązywanie problemów.
Pojęcie neurodydaktyka nie jest nowe, powstało około połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a jego twórcą jest niemiecki dydaktyk matematyki Gerhard Preiß. W języku angielskim funkcjonują raczej pojęcia: „brain friendly learning” i „brain compatible learning”.  W Polsce termin „neurodydaktyka” staje się coraz popularniejszy i funkcjonuje zarówno w literaturze fachowej, jak i popularnonaukowej. Rozwojowi neurodydaktyki sprzyjają coraz bardziej zaawansowane metody badania ludzkiego mózgu. Neurobiologia i neuropsychologia są bardzo prężnie rozwijającymi się dziedzinami nauki. Odkrycia z zakresu neurobiologii pozwalają zupełnie inaczej spojrzeć na proces uczenia się.
Skuteczne wspieranie uczenia w uczeniu się oraz pomoc im w rozwoju  wymaga od nauczyciela świadomości potrzeby takich działań, kompetencji, a także świadomej, przemyślanej strategii pracy wychowawczej i dydaktycznej