WARSZTATY BEZ NADMIARU TEORII – PROGESTY

  • Wizualne i ruchowe wspomaganie brzmienia dźwięków mowy
  • Intensywne zajęcia praktyczne
  • Możliwość opanowania metody w jeden dzień

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 380 zł  
📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Warsztat przeznaczony dla: logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, terapeutów, fizjoterapeutów, rodziców

Progesty to gesty dłoni umożliwiające wizualne i ruchowe przedstawienie spółgłosek. Każdy z gestów w sposób prosty i jednocześnie atrakcyjny oddaje charakter fonemu – odnosi się do wybranych cech (miejsca artykulacji, czasu trwania głoski).
Terapia metodą Progestów przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami artykulacji, słuchu fonemowego i fizjologicznego, opóźnieniami w rozwoju mowy i komunikacji.  Progesty były tworzone, weryfikowane i modyfikowane na przestrzeni dwudziestu lat pracy z dziećmi o różnych trudnościach rozwojowych. Ich obecna forma jest z sukcesami stosowana w terapii przez autorkę oraz grono przeszkolonych specjalistów. Progesty bardzo chętnie i łatwo są przyswajane także przez rodziców dzieci objętych terapią.

Program szkolenia:
1. Krótka historia Progestów, charakterystyka metody.

2. Elementy fonetyki „dla każdego” – krótka prezentacja dostosowana do słuchaczy niezwiązanych zawodowo z fonetyką.

3. Użycie Progestów w sylabach, słowach, zdaniach, opowiadaniach – intensywne ćwiczenia.

4. Gry i zabawy z wykorzystaniem Progestów.

Profesjonalne i estetyczne materiały do nauki w cenie (podręcznik i instrukcja). Certyfikat ukończenia uprawniający do stosowania Metody Progestów.

Prowadzący:
dr n.hum. Daria Jodzis – neurologopeda, dyplomowany specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, certyfikowany międzynarodowy terapeuta Koncepcji C.R. Moralesa oraz certyfikowany terapeuta SI, autorka Metody PROGESTY. Przede wszystkim praktyk. Od 1999 roku prowadzi terapię w ośrodkach rehabilitacji, w ramach placówek służby zdrowia. Obecnie współpracuje z najlepszymi specjalistami z zakresu terapii i rehabilitacji w Zielonej Górze. Wykładowca akademicki. Zainteresowania zawodowe: wczesna interwencja, terapia neurologopedyczna i stymulacja sensoryczna niemowląt z tzw. grupy ryzyka oraz dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym z obciążeniami rozwojowymi.
Współpraca: Wydawnictwo Komlogo