Warsztat Skutecznego Nauczyciela

 

 • jak być przewodnikiem ucznia w drodze na szczyt!

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców świetlic, opiekunów dziecięcych a także rodziców którzy chcą zrozumieć swoje dzieci, swoich uczniów i wychowanków. Szkolenie pomoże Ci opanować relacje uczeń-nauczyciel. Dzięki niemu pozytywnie wpłyniesz na swoich uczniów i skutecznie osiąganiesz swoje cele nauczania.

dzieci

OPIS SZKOLENIA

Zadaniem nauczyciela jest uczyć ale i wychowywać! Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się jak pracować z wychowankami aby osiągnąc założone cele wychowawcze.

Nauczyciele przedszkolni otrzymają konkretne narzędzia, bardzo pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z wychowankami.

Większość nauczycieli wie jak uczyć swojego przedmiotu. Są przygotowani pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Jednak niewielu nauczycieli uczonych jest codziennej komunikacji z uczniami co koliduje z nauczaniem.

 

ZAPISZ SIĘ

 

Czas trwania kursu 10 h

CELE SZKOLENIA

Głównym celem szkolenie jest dostrzec talent i rozwinąć potencjał!

Podczas treningu nauczyciele rozwiną swoje praktyczne umiejętności:

 

 • nauczą się jak wprowadzać i utrzymywać samodyscyplinę,
 • zdobędą kompetencje komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania problemów,
 • opanują umiejętność skutecznego asystowania dzieciom/uczniom w rozwiązywaniu problemów,
 • dowiedzą się w jaki sposób motywować dzieci/uczniów do zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania,
 • będą bardziej efektywni,
 • nauczą się rozwiązywać konflikty potrzeb i wartości między nauczycielem a uczniem / wychowankiem,
 • skutecznie przekażą i umiejętnie wpłyną na wartości przedszkolaków / uczniów / studentów

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie do szkolenia

 • cele szkolenia
 • ustalenie celów osobistych uczestników
 • umiejętność obserwacji zachowań
 • problemy wychowanków

 

Pomaganie uczniowi w zaspokojeniu jego potrzeb

 

 • aktywne słuchanie
 • typowe błędy w aktywnym słuchaniu

 

Skuteczne porozumiewanie się z uczniem w celu zaspokojenia potrzeb nauczyciela

 • skuteczne wyrażanie siebie
 • właściwa konfrontacja
 • jak radzić sobie z oporem
 • zmiany otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
 • etapy procesu nauczania

Rozwiązywanie konfliktów potrzeb

Rozwiązywanie konfliktów wartości

 • sposoby rozwiązywania konfliktów
 • rozwiązywanie problemów zachowania polegających na różnicy wartości
 • zmiany- najpierw ja potem uczniowie!

Warsztaty Skutecznego Nauczyciela w praktyce

 • nauczyciel w konfliktach pomiędzy uczniami
 • ułatwianie dyskusji na lekcjach
 • stosowanie umiejętności TSN w domu
 • przegląd okna zachowań