Techniki uczenia się

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby szybciej, łatwiej i skuteczniej przekazywać wiedzę.

Zdolność zapamiętywania stanowi jedną z najdoskonalszych umiejętności człowieka. Wszystkie techniki zapamiętywania angażują logikę i kreatywność. Efekty nauki są lepsze, gdy wykorzystujemy aktywność całego mózgu, a nie tylko jednej półkuli. Wszystkie przedstawione techniki mają na celu zwiększenie efektywności uczenia się.

Cena za kurs: 150 zł od osoby

ZAPISZ SIĘ

Czas trwania: 10h

CELE:

 • Poznanie technik pamięciowych;
 • Poprawa organizacji czasu przeznaczonego na naukę;
 • Diagnoza predyspozycji uczenia się

PROGRAM

 • Techniki wspierające efektywne uczenie się;
 • Rodzaje i funkcje uwagi i pamięci;
 • Cykl uczenia się wg Kolba;
 • Elementy treningu skojarzeniowo- wyobrażeniowego;
 • Organizacja materiału do zapamiętania;
 • Mnemotechniki w nauce materiału szkolnego;
 • Technika rzymskiego pokoju;
 • Sposoby sporządzania notatek

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Uczestnicy znają i stosują w praktyce techniki uczenia się i zapamiętywania;

 • potrafią zaplanować lekcje w sposób, który pobudza do kreatywnego i szybkiego zapamiętywania; 
 • potrafią ocenić styl uczenia się uczniów i dopasowywać najlepszy sposób pobudzania półkul mózgowych do pracy i zwiększenia efektów uczenia się;

techniki uczenia sie

Prowadzący:

Agnieszka Masewicz-Majderdrut- psycholog, trener umiejętności miękkich, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna
o specjalizacjach: Psychoedukacja- Zastosowanie Metod Aktywnych i Psychologia Organizacji i Pracy, oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Akademii Trenerów INTRA. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Business Coaching. Prowadzi szkolenia z zakresu asertywności, motywacji, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, skutecznego uczenia się, budowania zespołu, autoprezentacji, umiejętności osobistych. Prowadzi doradztwo zawodowe grupowe oraz indywidualne.

Brak możliwości komentowania