Piszę, czytam,liczę-metody pracy z dzieckiem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie metod nauki czytania i pisania oraz sposobów ich wdrażania podczas nauczania w przedszkolu i w klasach początkowych.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 280 zł

Warsztat zawiera:

  • przykładowe gry i zabawy usprawniające motorykę małą i dużą,
  • ćwiczenia grafomotoryczne, pomysły na wprowadzenie litery i cyfry,
  • gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych (przedszkole, nauczanie początkowe),
  • elementy Metody Dobrego Startu,
  • elementy Glottodydaktyki,
  • elementy Odimiennej Nauki Czytania,
  • elementy Sylabowej Metody Nauki Czytania i wiele innych.

Podczas części matematycznej zaprezentujemy gry i zabawy, które można przeprowadzać z dziećmi podczas zajęć nauki liczenia, stworzymy gry i plansze do zabawy.
Podamy przykłady wprowadzania litery, liczby oraz podpowiemy jak nauczyć i zachęcić dzieci do czytania.
Nie zabraknie rymowanek, wierszyków czy krótkich piosenek pomocnych w zapamiętywaniu zasad ortograficznych czy regułek matematycznych.