Logorytmika dla smyka

SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA:

Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cena za kurs :

250 zł za osobę

TERMIN:

16.02.2018 Warszawa

3o.03.2019 Warszawa

ZAPISZ SIĘ

Czas trwania: 8 godzin dyd

Adresaci: logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania początkowego (kształcenia zintegrowanego), nauczyciele świetlicy, osoby zainteresowane tą tematyką.

Program:

Uczestnicy warsztatów poszerzą swoją wiedzę w zakresie:

– usprawniania motoryki i orientacji w schemacie własnego ciała

– doskonalenia percepcji słuchowej

– koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej w piosence, melodii o zmiennym rytmie

– kształtowania prawidłowej prozodii ( rytmu, tempa, intonacji ) w oparciu o pracę z piosenką i instrumentami muzycznymi

– wpływu muzyki na rozwój mowy dziecka, muzycznych aspektów mowy

– terapeutycznej wartości poszczególnych rodzajów ćwiczeń logorytmicznych z szerokim wachlarzem  zabaw

Preferowany  strój niekrępujący  ruchów.

Każdy uczestnik otrzyma gotowy zestaw ćwiczeń logorytmicznych, tekstów piosenek wraz z  informacją o źródle muzyki oraz  certyfikat  o ukończeniu szkolenia

Prowadząca: 

Agata Skwierawska-Kwaśny

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Logopeda, surdologopeda, specjalista emisji i higieny głosu, polonista. Posiada wieloletnią praktykę w rehabilitacji mowy u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, jak również u dorosłych z szerokim spektrum zaburzeń mowy. Zapewnia dzieciom opiekę logopedyczną od noworodka ( praca w poradni logopedycznej i rehabilitacyjnej), zajmuje się m.in. zaburzeniami mowy, jąkaniem, wadami wymowy, komunikacją alternatywną, nauką komunikacji u dzieci z autyzmem, korygowaniem wad wymowy, stymulacją rozwoju mowy, prawidłową emisją głosu, jego ochroną u osób z ryzyka zawodowego. Zajmuje się wczesną nauką czytania u dzieci. Szkoli kadry z zakresu usprawniania mowy i słuchu u dzieci prowadząc warsztaty z logorytmiki. Współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi, firmą szkoleniową, prowadzi terapie indywidualne i grupowe.

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania