Funkcjonalna neurorehabilitacja ręki

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 6 listopada 2020 r. (14:00 - 20:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena: 460 zł

  Dla kogo? Kurs skierowany jest do logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów. W czasie kursu odbędą się zajęcia praktyczne z aktywnym udziałem uczestników i tworzeniem pomocy za zakresu zaopatrzenia medycznego.

  Celem kursu jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów z metodami stosowanymi w terapii ręki pacjenta neurologicznego np. udar, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce. Pokażemy uczestnikom jak prowadzić usprawnienie funkcji dłoni pacjentów z różnymi dysfunkcjami OUN i rdzenia kręgowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody terapeutyczne mające na celu usprawnić dłoni i kompleks barkowy w najbardziej funkcjonalny i odpowiedni sposób, by pacjent zyskał samodzielność ADL.

  PROGRAM SZKOLENIA:                

  1. Anatomia palpacyjna ręki
  2. Omówienie pojęcia małej motoryki i zaburzeń z nią związanych
  3. Testy funkcjonalne – diagnoza
  4. Zapoznanie z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej i wpływem na rozwój manualny i grafomotoryczny
  5. Zaburzenia napięcia a czynność ręki
  6. Nauka podstawowych technik pracy z pacjentem spastycznym o podłożu neurologicznym
  7. Nauka technik pracy z ręką „pozbawionej funkcji chwytnej”
  8. Obręcz barkowa w aspekcie ręki spastycznej
  9. Napięcie w stopie a funkcja ręki
  10. Wykorzystanie metod i praktycznych technik w określonych dysfunkcjach
  11. Zaopatrzenie ortopedyczne wykorzystywane do dłoni (tworzenie pomocy z materiałów termoplastycznych – ortezy, łuski, nakładki).

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Ewa Wojewoda – sprawdź więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/