Emisja głosu z elementami techniki i estetyki mówienia

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, którym w trakcie wykonywania czynności zawodowych, zdarza się występować publicznie.
Głos i sposób posługiwania się mową to ważne elementy współtworzące wizerunek. Umiejętne posługiwanie się nimi pozwala na zbudowanie większego dystansu lub skrócenie go w relacji z otoczeniem, pomaga też w tworzeniu autorytetu nie tylko osoby, ale też urzędu czy firmy, którą reprezentujemy, poszerza możliwości nawiązywania dobrej komunikacji.

Program zajęć zmierza do pogłębienia świadomości w zakresie posługiwania się głosem i mową przez uczestników szkolenia. Wychodzimy bowiem z założenia, że głębsza świadomość to pierwszy i najważniejszy krok do poszerzenia umiejętności.  Dążymy do osiągnięcia tego celu przede wszystkim poprzez ćwiczenia, wykonywane zarówno prze całą grupę, jak i w parach oraz indywidualnie.

Dla kogo więc przeznaczone jest szkolenie?

Dla nauczycieli, dziennikarzy, prawników, urzędników oraz osób wykonujących lub szykujących się do wykonywania innych zawodów – takich, w których mówienie odgrywa istotna rolę.

APISZ SIĘ

CELE SZKOLENIA:

 • pogłębienie umiejętności posługiwania głosem
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego i ładnego mówienia

PROGRAM ZAJĘĆ:
Podstawowe informacje o głosie

 • Jak działa głos (zależność od ciała i oddechu)
 • Cechy głosu: głośność, tempo, intonacja i barwa

Rozwijanie świadomości ciała

 • Co to jest odruch stresu
 • Emocjonalna pamięć ciała (za Alexandrem Lowenem)
 • Zauważanie zbędnych napięć (wg Techniki Alexandra)

Postawa

 • Postawa stojąca
 • Pozycja siedząca

Oddech

 • Ćwiczenia relaksacyjne jako przygotowanie do ćwiczeń oddechowych (w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej )
 • Specyfika oddychania przy mówieniu
 • Zaburzenia oddychania i ich konsekwencje dla mówienia
 • Ćwiczenia wzmacniające mięśnie oddechowe
 • Ćwiczenia oddechowe

Emisja głosu

 • „Otwarcie” głosu (poszukiwanie głosu naturalnego)
 • „Bramy głosu” (za Aldoną Krasucką) – ćwiczenie umiejętności rozluźniania rejonów ciała szczególnie ważnych dla mówienia  (ramiona i kark, krtań i gardło, żuchwa i jej okolice)
 • Rozwijanie pracy rezonatorów głosu
 • Wzmacnianie głosu -głos podparty oddechem

Mówienie

 • Co to jest dobra dykcja?  – funkcja samogłosek i spółgłosek w powstawaniu dobrej dykcji
 • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (żuchwa, wargi, język)
 • Elementarne ćwiczenia dykcji
 • Prawidła poprawnej wymowy polskiej
 • Działania  interpretacyjne na tekstach literackich
 • Wystąpienia publiczne  – ćwiczenia

FORMA ZAJĘĆ:

Warsztat z grupą nie przekraczającą 15 osób.

Wszystkie punkty programu są realizowane w formie ćwiczeń umożliwiających uczestnikom poczucie, przeżycie i uświadomienie sobie, na czym polega prawidłowe i ładne mówienie = posługiwanie się ciałem, oddechem, głosem i tekstem.

W trakcie  zajęć przewiduje się też rejestrację niektórych ćwiczeń przy pomocy kamery  w celu późniejszego ich omówienia.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Rozwinięcie umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem  i mówieniem. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia.

PROWADZĄCY:

MARIA BOŃCZYKOWA: Trener, logopeda i specjalista z zakresu techniki mowy.

Przez lata powadziła zajęcia z techniki mowy i emisji głosu ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych z techniki mowy i emisji głosu (Instytut Dziennikarstwa UW, Wydział Polonistyki UW i inne). Prowadzi wykłady i szkolenia warsztatowe dla sędziów i prokuratorów. Szkoli także przedstawicieli innych zawodów, np. przygotowywała w zakresie dykcji solistki śpiewające główna partię w spektaklu „Upiór w operze” w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Od 2004 współpracuje z TVP. Szkoli dziennikarzy i prezenterów w zakresie techniki mowy. Jest członkiem Komisji ds. Karty Ekranowej. Przez 7 lat pracowała jako logopeda na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie. W Szkole Negocjacji (prowadzonej przez firmę szkoleniową Grupa sc.) prowadzi zajęcia w zakresie pracy nad wizerunkiem.  Jest autorką kilku artykułów na temat techniki mowy, zamieszczonych m.in. w książce „Emisja głosu nauczyciela”, a także w czasopismach branżowych przeznaczonych dla kadr  wymiaru sprawiedliwości i dla pracowników oświaty.

=