Analiza i interpretacja rysunku dziecka

Szkolenie skierowane jest do studentów, pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, domów dziecka i opieki społecznej a także dla rodziców dzieci!

ZAPISZ SIĘ

Czas szkolenia : 8 h dydaktycznych

CELE SZKOLENIA

 • Rozwijanie umiejętności w zakresie dokonywania analizy i interpretacji dziecięcych rysunków
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie ewolucji rysunku dziecka oraz znaczenia symboliki i koloru w pracy diagnostycznej i terapeutycznej
 • Poznanie różnych form aktywności z wykorzystaniem rysunku łagodzących stres i napięcia psychiczne dziecka
 • Zapoznanie się z terapeutyczną funkcją rysunkupaint

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie oferuje praktyczną wiedzę psychologiczną o rysunku dziecka dla nauczycieli, pedagogów, studentów i rodziców dzieci!

Małe dzieci posiadają zbyt wąski zakres słownictwa, aby dokładnie wyrazić to, co czują. Swoje emocje, przeżycia i sposób patrzenia na świat przelewają na papier. Rysunkiem wyrażają swoje uczucia, lęki, radości czy miłość. Rysunki dziecięce są często przedmiotem analizy dla psychologów i pedagogów. Odgrywają ogromną rolę w terapii dzieci, ocenie ich rozwoju czy cech charakteru.

Na szkoleniu dowiesz się jak poprzez analizę rysunku poznać osobowość dziecka, ale również zdobyć informacje o tym, jak stymulować jego aktywność, co zmienić we własnej pracy dydaktycznej. Jeżeli nauczyciel, opiekun czy rodzić zrozumie dziecięce rysunki łatwiej nawiąże z dzieckiem kontakt!!!

Przyjdź i naucz się lepiej rozumieć psychikę dziecka. Znajdź wspólny język ze swoim dzieckiem czy podopiecznym!

PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna – Interaktywny wykład

 1. Wprowadzenie do diagnozy i terapii pedagogicznej z wykorzystaniem rysunku dziecka.
 2. Ewolucja rysunku dziecka – omówienie poszczególnych składników i poziomów interpretacji w ramach analizy rysunków dzieci w różnym wieku
 3. Zapoznanie z głównymi składnikami analizy i interpretacji rysunku dziecka na potrzeby diagnozy pedagogicznej (sprawność grafomotoryczna, zagospodarowanie przestrzeni, znaczenie symboliki rysunku dziecięcego)

Część praktyczna

 1. Zastosowanie rysunku w arteterapii – zajęcia warsztatowe
 2. Analiza rysunków dziecka, praca w grupach – zajęcia warsztatowe oparte na konkretnych pracach dzieci

– rysunek rodzinyimages

– rysunek postaci ludzkiej

– rysunek postaci w deszczu

– dziecięce bazgroły

 1. Zastosowanie rysunku w pracy z dzieckiem: agresywnym, zalęknionym, nieśmiałym
 2. Studium przypadku
 3. Rysunek w pracy terapeutycznej z dzieckiem z wybranymi dysfunkcjami