Akademia Umiejętności Rodzicielskich

Program Akademii składa się z cyklu 4 warsztatów, których celem jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi.

Poszczególne warsztaty pomagają spojrzeć na siebie jako rodzica z innej perspektywy, określić swoje zasoby i wyznaczyć obszary do rozwoju.

Praktyczny sposób prowadzenia zajęć pozwala nabyć umiejętności budowania relacji w rodzinie, radzenia sobie z trudnymi emocjami, asertywnej komunikacji

opartej na wzajemnym szacunku i wyrażaniu potrzeb. W ramach Akademii realizowane są warsztaty z zakresu budowania pewności siebie u dziecka, sztuki asertywnej komunikacji, radzenia sobie z emocjami i wpływu przekonań na proces wychowawczy.
ZAPISZ SIĘ

Warsztat „Budowanie pewności siebie u dziecka”

Cele warsztatu:

 • nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania swojego dziecka
 • kształtowanie postaw sprzyjającym budowaniu poczucia własnej wartości.
 • autoanaliza swojego rodzicielstwa
 • identyfikacja mocnych stron dziecka

 

Program warsztatu:

 1. Co się składa na poczucie wartości?
 • Analiza elementów składających się na poczucie własnej wartości
 • Samoocena
 • Świadome i celowe życie
 • Odpowiedzialność i decyzyjność
 1. Ja jako Rodzic – analiza mocnych stron i obszarów do pracy
 • Moje mocne strony
 • Obszary do pracy
 • Co lubię w swoim rodzicielstwie?
 • Co chciałbym zmienić?
 1. Moje dziecko w moich oczach – za co Je cenie i podziwiam?
 • Jak oceniam własne dziecko?
 • Jakie są jego talenty, umiejętności?
 • Co jest dla nas wyzwaniem?
 • Jak funkcjonuje w rodzinie, środowisku, wśród rówieśników?
 1. Jakie zachowania rodziców wpływają na budowanie poczucia wartości u dziecka?
 • Umiejętność komunikacji z dzieckiem
 • Wyznaczanie granic
 • Wyrażanie emocji
 • Kary czy nagrody? Systemy motywacyjne?
 1. Podsumowanie
 • Autoanaliza
 • Plan naprawczy
 • Wyznaczanie celów i określenie sposobów ich realizacji

 

Warsztat „Sztuka asertywnej komunikacji”

Cele warsztatu:

 • Identyfikacja osobistej asertywności
 • Poznanie technik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami
 • Nabycie umiejętności wyrażania potrzeb i swojego zdania
 • Stosowanie postaw asertywnych w praktyce

 

Program warsztatów:

 1. Czym jest asertywność?
 • Pojęcie asertywności
 • Obszary asertywności
 • Mapa asertywności
 1. Analiza schematów zachowania
 • Zachowania uległe
 • Zachowania agresywne
 • Zachowania asertywne
 1. Wyznaczanie granic
 • Ochrona swojego terytorium
 • Umiejętność reagowania na krytykę
 • Obrona siebie w sytuacjach konfliktowych
 1. Techniki asertywne
 • Zdarta płyta
 • Trzyczęściowe zdanie
 • Potwierdzenie
 • Sondowanie
 1. Kształtowanie postaw asertywnych u dziecka
 • Szacunek dla potrzeb dziecka
 • Umiejętność wyrażania pochwał
 • Krytyka i ocena
 • Pozytywne wzorce
 1. Podsumowanie
 • Autoanaliza
 • Plan naprawczy
 • Wyznaczanie celów i określenie sposobów ich realizacji

Warsztat „Radzenie sobie z emocjami”

Cele warsztatu:

 • Poznanie podziału emocji
 • Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami emocji
 • Identyfikacja trudności w okazywanie emocji
 • Panowanie nad emocjami, wpływ emocji na dzieci
 • Radzenie sobie ze stresem

Program warsztatu

 1. Do czego potrzebne są emocje
 • Funkcje emocji
 • Klasyfikacja emocji
 • Pozytywne/negatywne skutki emocji

 

 1. Stres a emocje –związek przyczynowo-skutkowy
 • jak radzić sobie ze stresem
 • obszary wywołujące stres
 • eliminowanie czynników stresogennych
 1. Identyfikacja sytuacji wzbudzającej niepożądane emocje
 • W jakich sytuacjach tracę kontrolę?
 • Co nakręca spiralę złości?
 • Jaka jest moja reakcja?
 1. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • uwalnianie emocji
 • uciszanie
 • niwelowanie napięcia
 • sprawdzone metody zwalczania stresu
 1. Podsumowanie
 • Autoanaliza
 • Plan naprawczy
 • Wyznaczanie celów i określenie sposobów ich realizacji

 

Warsztat : „Wpływ przekonań rodziców na kształtowanie postaw dziecka”

Cele warsztatu:

 • Analiza przekonań na własny temat
 • Identyfikacja przekonań krzywdzących
 • Rola wewnętrznego krytyka

 

Program warsztatu:

 1. Skąd się biorą przekonania?
 • Rodzaje przekonań
 • czym są przekonania
 • jak nas kształtują
 • zmiana przekonań w ciągu życia
 1. Rola wartości w procesie wychowania
 • czym są wartości
 • ukryte programy
 • sposoby istnienia wartości
 • przykłady klasyfikacji wartości
 1. Jak radzić sobie z wewnętrznym krytykiem?
 • Kim jest Twój wewnętrzny krytyk
 • Jaką odgrywa rolę
 • Sposoby radzenia sobie z wewnętrznym krytykiem
 • Przekształcanie wewnętrznego krytyka
 1. Kształtowanie postaw u dziecka poprzez sposób komunikacji
 • Komunikacja z poziomu dziecka (dziecko zbuntowane, spontaniczne, uległe)
 • Komunikacja z poziomu rodzica (rodzic opiekuńczy, rodzic krytyczny)
 • Komunikacja z poziomu dorosłego
 • Analiza własnej komunikacji.
 1. Podsumowanie
 • Autoanaliza
 • Plan naprawczy
 • Wyznaczanie celów i określenie sposobów ich realizacji

 

Forma realizacji warsztatów:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu z aktywnym udziałem uczestników. Zastosowanie różnorodnej metodyki sprawia, ze przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób skuteczny i efektywny.

Czas trwania warsztatów:

Każdy warsztat trwa pięć godzin dydaktycznych i stanowi odrębna całość. Łączna liczba godzin Akademii Umiejętności Rodzicielskich wynosi 20 godzin.

Prowadząca:

Katarzyna Świątkowska –pedagog, trener rozwoju osobistego, certyfikowany coach ICF na poziomie ACC, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,

wykładowca akademicki na kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.