Agresja w grupie

Opis szkolenia

Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie dziecka, które zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agresji.

ZAPISZ SIĘ

Termin:

 ☑Warszawa, 16.11.2019 r.

Cena: 140 zł

Godziny szkolenia: 9:00 – 12:00

Cele:

–  wyjaśnienie źródeł agresji

– zapoznanie ze strategiami postępowania w przypadku zachowań agresywnych

– przedstawienie zabaw wyciszających oraz rozwijających ich inteligencję emocjonalną

Program:

1.Czym jest agresja.

2.Przyczyny agresywnych zachowań dzieci.

3.Strategie postępowania w przypadku zachowań agresywnych.

4.Zabawy wspierające rozwój EQ dziecka

5.Zabawy wyciszające dla dzieci.