Agresja w grupie przedszkolnej

Opis szkolenia

Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agresji.

ZAPISZ SIĘ

Termin: 20.05.2018 Warszawa godz. 12.30-15.30

Cena:220 zł

Cele:

–  wyjaśnienie źródeł agresji małych dzieci

– zapoznanie ze strategiami postępowania w przypadku zachowań agresywnych

– przedstawienie zabaw wyciszających dzieci oraz rozwijających ich inteligencję emocjonalną

Program:

1.Czym jest agresja.

2.Przyczyny agresywnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym.

3.Strategie postępowania w przypadku zachowań agresywnych.

4.Zabawy wspierające rozwój EQ dziecka

5.Zabawy wyciszające dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

Brak możliwości komentowania