Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

ZAPISZ SIĘ

Cena: 450 zł

godz. 9.00-15.00

Termin:

 

⏩Warszawa 12-13 stycznia 2019
⏩Gdańsk 19-20 stycznia 2019
⏩Pułtusk 9 lutego 2019
⏩Kraków 23-24 luty 2019
⏩Warszawa 23-24 marca 2019
⏩Poznań 13-14 kwietnia 2019
⏩Białystok 18-19 maja 2019
⏩Warszawa 8-9 czerwca 2019.

Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejetnosci, które pomoga Tobie i Twoim podopiecznym:

– w rozpoznawaniu treści przeżywanych emocji,

– w przeżyciu i nauczeniu się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,

– poprawią koncentracji uwagi;

– pohamują spontaniczne reakcje;

– w przeżyciu pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;

– poprawią samooceny.

Podczas szkolenia, które opiera się na ćwiczeniach, grach, zadaniach, nabędziesz umiejętności niezbędne dla funkcjonowania Twoich podopiecznych. Są to m.in: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowanie, mówienie komplementów, radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), odpowiednie reagowanie na zaczepki innych, pohamowanie własnych złośliwości, rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami, czekanie na swoją kolej i słuchanie polecenia do końca oraz ponoszenie konsekwencji swoich działań

Szkolenie zakończone certyfikatem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.

Program:

☑Podstawowe założenia teorii społecznego uczenia i stosowanej analizy zachowania.
☑Pojęcie kompetencji i umiejętności społecznych.
☑Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – grupy docelowej treningów TUS.
☑Omówienie modelowej struktury TUS – podział na etapy z omówieniem na konkretnych przykładach.
☑Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji.

☑Programowanie semestralnej pracy z grupą.

 

Brak możliwości komentowania