Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) z angielskiego Social Skills Training (SST) jest jednym z oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Interwencja ta wymaga nauczania konkretnych umiejętności (np. nawiązywania kontaktu wzrokowego, inicjowania rozmowy) poprzez metody behawioralne oraz techniki zaczerpnięte z teorii uczenia się społecznego. Uczestnikami zajęć są przeważnie osoby wysoko funkcjonujące, w normie intelektualnej oraz z diagnozą Zespołu Aspergera. Głównym zadaniem TUSu jest rozwijanie u dziecka prawidłowych zachowań społecznych poprzez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach grupowych oraz odgrywanie scenek.

Zajęcia TUS są przeznaczone dla dzieci które, mają trudności z nauczeniem się danego zachowania; znają dane zachowanie, ale nie jest w stanie go stosować w życiu codziennym; umieją odpowiednio się zachować – ale nie zawsze wykorzystują to, gdy jest to wskazane; stosują konkurencyjne zachowania zaburzające użycie właściwej umiejętności.

Szkolenie zakończone certyfikatem. 

 termin 19-20 maja, godz. 9-15

Cena: 450 zł

ZAPISZ SIĘ

Cele szkolenia:

  1. Poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych.
  2. Zapoznanie się z głównymi założeniami i podstawami teoretycznymi TUS.
  3. Nabycie informacji na temat modelowej struktury sesji TUS.
  4. Zdobycie umiejętności planowania programu terapii grupowej TUS.

Program:

  1. Podstawowe założenia teorii społecznego uczenia i stosowanej analizy zachowania.
  2. Pojęcie kompetencji i umiejętności społecznych.
  3. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – grupy docelowej treningów TUS.
  4. Omówienie modelowej struktury TUS – podział na etapy z omówieniem na konkretnych przykładach.
  5. Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji.
  6. Programowanie semestralnej pracy z grupą.

Prowadząca:

Magdalena Bury-Kamińska – absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologii oraz logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii. Współzałożycielka i terapeutka w Centrum Terapii i Diagnozy „Inicjatywa” w Puławach. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st, Technik SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Współautorka publikacji naukowych i terapeutycznych, m. in.  „Ćwiczeń sprawności komunikacyjnych. Część 1 – 4” oraz propozycji terapeutycznej dla dzieci „Trenuj mózg z Neuronkiem. Jesienne przygody w neuronkowym lesie”.

Brak możliwości komentowania