Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Warszawa 18 września 2021 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • Warszawa 23 października 2021 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena: 420 zł

  Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów. Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

  Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejetnosci, które pomoga Tobie i Twoim podopiecznym:

  – w rozpoznawaniu treści przeżywanych emocji,

  – w przeżyciu i nauczeniu się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,

  – poprawią koncentracji uwagi;

  – pohamują spontaniczne reakcje;

  – w przeżyciu pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;

  – poprawią samooceny.

  Podczas szkolenia, które opiera się na ćwiczeniach, grach, zadaniach, nabędziesz umiejętności niezbędne dla funkcjonowania Twoich podopiecznych. Są to m.in: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowanie, mówienie komplementów, radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), odpowiednie reagowanie na zaczepki innych, pohamowanie własnych złośliwości, rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami, czekanie na swoją kolej i słuchanie polecenia do końca oraz ponoszenie konsekwencji swoich działań

  Szkolenie zakończone zaświadczeniem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.

  Program:

  ☑Podstawowe założenia teorii społecznego uczenia i stosowanej analizy zachowania.
  ☑Pojęcie kompetencji i umiejętności społecznych.
  ☑Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – grupy docelowej treningów TUS.
  ☑Omówienie modelowej struktury TUS – podział na etapy z omówieniem na konkretnych przykładach.
  ☑Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji.

  ☑Programowanie semestralnej pracy z grupą.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marzena Leńczyk – Absolwentka logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Trener Umiejętności Społecznych (TUS). Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem elementów metody stosowanej analizy zachowani