Terapia ręki i stopy

Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.

Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, ,mini wykład oraz zajęcia praktyczne. Uczestnicy szkolenia poznają możliwości wykorzystania koncepcji Bobath w pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 280 zł  

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a motoryką w rozwoju dzieci
 • Zapoznanie uczestników z wybranymi metodami terapii ręki i stopy
 • Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za pomocą ćwiczeń (np. arteterapeutycznych, ruchowych)
 • Zaznajomienie uczestników z szeroko pojętym tematem terapii ręki i wspomagania pisania przy użyciu metod arteterapeutycznychjak_swedzi_prawa_reka

PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna połączona z pokazem i praktycznym zastosowaniem metod

 • Struktura i funkcje ręki – Fizjologiczna aktywność kończyny górnej
 • Rozwój zdolności manualnych dziecka w pierwszych sześciu latach życia
 • Praca receptorów a wrażenia dotykowe
 • Wybrane fizjologiczne odruchy dziecka oraz ich wpływ na rozwój aktywności ręki
 • Motoryka mała (rozwój chwytu i manipulacji) i skutki jej zaburzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka małego oraz późniejszy wpływ na grafomotorykę.
 • Budowa i funkcje stopy
 • Wpływ prawidłowego ukształtowania się stopy na posturę i napięcie mięśniowe
 • Wpływ terapii ręki i stopy na:
 • motorykę precyzyjną,
 • motorykę dużą, mowę,
 • inteligencję,
 • emocje,
 • integrację sensomotoryczną

Część praktyczna

Prawidłowy przebieg zajęć terapeutycznych:

 • stymulacja proprioceptywna
 • ćwiczenia rozmachowe
 • ćwiczenia manualne3336654-stopa-noga-900-600
 • ćwiczenia precyzyjne
 • relaksacja

Ćwiczenia arteterapeutyczne w terapii ręki i stopy.

KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • Zdobędziesz umiejętności korygowania nieprawidłowego chwytu pisarskiego poprzez prace z całym ciałem dziecka, budując właściwą stabilizację oraz usprawniając rękę dziecka
 • Poznasz metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod
 • Otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu