Rewalidacja dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną

Odbiorcy:
logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  integracyjnych, zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę.

🗓Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 24 maja 2020 r. (09:00 - 17:00) ZAPISZ SIĘ

 • 💰Cena: 280 zł

  ZAPISZ SIĘ

  Cel:
  Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie rewalidacji.

   Program:
  1. Wprowadzenie – podstawowe terminologia.

  2. Charakterystyka wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
  – z niepełnosprawnością intelektualną
  – z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
  – niepełnosprawnościami wynikającymi z zaburzeń genetycznych
  – z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  – niewidzących i słabowidzących
  – niesłyszących i słabosłyszących
  – zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

  3. Znaczenie wczesnej stymulacji rozwojowej.

  4. Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną na terenie placówki oświatowej:
  – rozpoznawanie potrzeb indywidualnych, ocena wielospecjalistyczna
  – pomoc psychologiczno – pedagogiczna
  – zajęcia rewalidacyjne
  – dokumentacja
  5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną.
  6. Charakterystyka wybranych metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną.
  7. Współpraca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną.
  8. Akty prawne.

  Metody pracy:
  – wykład/prezentacja multimedialna
  – film
  – dyskusja
  – ćwiczenia praktyczne
  – analiza studium przypadku

  UWAGA: Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów (dres, koszulka)

  mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska – certyfikowany logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, instruktorka jogi dla dzieci, trener psów. Doświadczenie zdobywała w szkole integracyjnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, praktyce prywatnej (pacjenci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi – w tym niepełnosprawności sprzężone,  autyzm, zespoły genetyczne) oraz w czasie licznych kursów, szkoleń i praktyk. Założycielka Centrum Logopedyczno – Terapeutycznego "Dogadać się" w Grodzisku Mazowieckim. W pracy zawodowej łączy wiele pasji (w tym także pracę z psem), bo tylko podejście holistyczne może przynieść oczekiwane efekty terapeutyczne. Organizuje wykłady i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkoleniowych, a także praktyki dla studentów studiów podyplomowych. Zawodowo interesuje się neurologią, psychologią, psychiatrią i behawiorystyką (ludzi i zwierząt). Wdraża alternatywne i wspomagające metody komunikacji, dbając by każdemu, niezależnie od wieku dać szansę na rozwój komunikacji i mowy. Miłośniczka poezji pisanej i śpiewanej, biegania, gotowania i górskich wypraw. Motto życiowe: „Gdy się ma co robić, w co wierzyć i kogo kochać jest się szczęśliwym”.