Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

Grupa docelowa: nauczyciele klas 4-8
Opis szkolenia:
Szkolenie „Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży” przeznaczone jest dla nauczycielki Szkół Podstawowych, przede wszystkich klas 4-8. Na szkoleniu poruszymy zagadnienia jak: Specyfika okresu dorastania; możliwe trudności; umiejętności społeczne, które mogą chronić przed uzależnieniem; jak młodzież rozumie termin uzależnienie; jakie są czynniki zagrażające; jak rozpoznać, że uczeń ma trudności; jak rozmawiać z uczniem; jak interweniować w sytuacjach trudnych.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 25 stycznia 2020 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ

 • 💰Cena: 280 zł

  Forma szkolenia:
  – wykład
  – ćwiczenia grupowe
  – ćwiczenia indywidualne
  – dyskusje
  – materiały dydaktyczne

  PROGRAM SZKOLENIA:
  – Czym jest uzależnienie?
  – Uzależnienia behawioralne a uzależnienia od zażywania substancji psychoaktywnych
  – Jak młodzież definiuje uzależnienie?
  – Charakterystyka okresu dorastania
  – Znaczenie emocji oraz umiejętności ich wyrażania i radzenia sobie z nimi
  – Czynniki zagrażające
  – Czynniki chroniące
  – Jakie umiejętności społeczne mogą pomóc w przeciwdziałaniu trudnościom
  – Czym jest asertywność?

  – Jakie sygnały mogą wskazywać, że uczeń ma trudności?
  – Jak rozmawiać z uczniem?
  – Gdzie można zgłosić się po pomoc?