Muzykoterapia

Mechanizm terapeutyczny, jaki wykorzystuje muzykoterapia, daje nauczycielowi, wychowawcy, terapeucie możliwość zastosowania w pracy z grupą dzieci, atrakcyjnych, niestandardowych form i metod pracy wychowawczej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane metody muzykoterapii w pracy z dziećmi, poznają podstawowe zasady zastosowania muzykoterapii aktywnej z wykorzystaniem instrumentów szkolnych, dowiedzą się czym są techniki kierowanej wyobraźni. Muzykoterapię można stosować z powodzeniem w przedszkolu oraz w szkole podstawowej.

🗓Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 280 zł
📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Mechanizm terapeutyczny, jaki wykorzystuje muzykoterapia, daje nauczycielowi, wychowawcy, terapeucie możliwość zastosowania w pracy z grupą dzieci, atrakcyjnych, niestandardowych form i metod pracy wychowawczej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodę Muzycznej Rekreacji Mobilnej, poznają podstawowe zasady zastosowania muzykoterapii aktywnej z wykorzystaniem instrumentów szkolnych, dowiedzą się czym są techniki kierowanej wyobraźni. Muzykoterapię można stosować z powodzeniem w przedszkolu oraz w szkole podstawowej.

Program szkolenia:

  • Zastosowanie muzykoterapii w praktyce (zapoznanie z przykładowym scenariuszem zajęć z muzykoterapii);
  • Zasady prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych;
  • Formy muzykoterapii: (aktywna i pasywna), zastosowanie i przykładowe ćwiczenia;
  • Warsztat muzykoterapeuty: instrumenty szkolne, głos i śpiew, zasady doboru muzyki do zajęć;
  • Ćwiczenia sprzyjające integracji zespołu klasowego oraz rozwijaniu kompetencji społecznych

 

 

UWAGI ORGANIZACYJNE:

 • zalecany luźny stój, nie krępujący ruchów;
 • mile widziane własne instrumenty;