Muzykoterapia – szkolenie stacjonarne

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 25 września 2021 r. (10:00 - 17:00) ZAPISZ SIĘ
 • Cena  420 zł  

  Dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, medyków, grup zawodowych związanych z sytuacją pomagania, terapeutów innych dziedzin, zainteresowanych studentów.

  Poznanie zasad stosowania muzykoterapii i jej technik  daje możliwość włączenia jej do pracy własnej. Wzbogaca warsztat uczestników o nowe, kreatywne formy zajęć.  Pozwala na nowe, niestandardowe i atrakcyjne rozwinięcie dotychczas stosowanych metod. Pozwala nabyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie muzykoterapii a także przyczynić się do rozwoju własnego.

  Kurs w postaci warsztatów, z czynnym udziałem uczestników. Prowadzony w formie wykładu, rozmowy, słuchania i analizy, czynnego udziału w formach aktywnych. Zaleca się luźny strój.

  PROGRAM:

  • Geneza muzykoterapii
  • Funkcje muzykoterapii (profilaktyczna, edukacyjna, diagnostyczna,terapeutyczna)
  • Warunki prowadzenia muzykoterapii
  • Metody, miejsca i formy zastosowania muzykoterapii
  • Rola dźwięków w życiu człowieka
  • Elementy dzieła muzycznego
  • Podstawy form muzycznych i literatury
  • Wybrane techniki muzykoterapeutyczne
  • Zasady używania materiału muzycznego w muzykoterapii
  • Kryteria doboru i programowania muzyki do terapii
  • Wprowadzenie elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – MARTA ANTOSZEWSKA – muzyk, muzykoterapeuta, członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zainteresowanych grup zawodowych – psychologów, pedagogów, medyków, muzyków i studentów. Pracuje indywidualnie i grupowo. Specjalizuje się w zaburzeniach psychosomatycznych, nerwicowych, terapii stresu przewlekłego, napięć, obniżonego nastroju, bezsenności. Specjalistka od emocji w muzyce i programowaniu muzyki do terapii. Ekspert w mediach w dziedzinie muzykoterapii, autorka artykułów popularyzujących tę dziedzinę (www.muzykoterapia.com.pl)