Muzykoterapia – szkolenie stacjonarne

Brak zaplanowanych szkoleń

Cena  420 zł  

Dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, medyków, grup zawodowych związanych z sytuacją pomagania, terapeutów innych dziedzin, zainteresowanych studentów.

Poznanie zasad stosowania muzykoterapii i jej technik  daje możliwość włączenia jej do pracy własnej. Wzbogaca warsztat uczestników o nowe, kreatywne formy zajęć.  Pozwala na nowe, niestandardowe i atrakcyjne rozwinięcie dotychczas stosowanych metod. Pozwala nabyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie muzykoterapii a także przyczynić się do rozwoju własnego.

Kurs w postaci warsztatów, z czynnym udziałem uczestników. Prowadzony w formie wykładu, rozmowy, słuchania i analizy, czynnego udziału w formach aktywnych. Zaleca się luźny strój.

PROGRAM:

 • Geneza muzykoterapii
 • Funkcje muzykoterapii (profilaktyczna, edukacyjna, diagnostyczna,terapeutyczna)
 • Warunki prowadzenia muzykoterapii
 • Metody, miejsca i formy zastosowania muzykoterapii
 • Rola dźwięków w życiu człowieka
 • Elementy dzieła muzycznego
 • Podstawy form muzycznych i literatury
 • Wybrane techniki muzykoterapeutyczne
 • Zasady używania materiału muzycznego w muzykoterapii
 • Kryteria doboru i programowania muzyki do terapii
 • Wprowadzenie elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – MARTA ANTOSZEWSKA – muzyk, muzykoterapeuta, członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zainteresowanych grup zawodowych – psychologów, pedagogów, medyków, muzyków i studentów. Pracuje indywidualnie i grupowo. Specjalizuje się w zaburzeniach psychosomatycznych, nerwicowych, terapii stresu przewlekłego, napięć, obniżonego nastroju, bezsenności. Specjalistka od emocji w muzyce i programowaniu muzyki do terapii. Ekspert w mediach w dziedzinie muzykoterapii, autorka artykułów popularyzujących tę dziedzinę (www.muzykoterapia.com.pl)