Metoda integracji sensorycznej w praktyce

Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków medycznych i pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metody integracji sensorycznej.

Szkolenie składa się z części wykładowej oraz części warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się także z materiałem filmowym dotyczącym pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.

🗓Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Warszawa 18 stycznia 2020 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena 280 zł

  Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą z zakresu podstaw integracji sensorycznej
  • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
  • wykazuje kreatywność podczas organizowania oddziaływań terapeutycznych
  • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa

  Program:

  • Podstawowe informacje dotyczące budowy i funkcjonowania poszczególnych systemów: przedsionkowego, proprioceptywnego, wzrokowego, słuchowego, węchowego i smakowego
  • Diagnoza Integracji Seonsorycznej – podstawowe informacje dotyczące diagnozy u dzieci
  • Zaburzenia modulacji sensorycznej
  • Zaburzenia z zakresu kontroli posturalnej i okoruchowej
  • Różnicowanie sensoryczne
  • Planowanie motoryczne
  • Objawy zakłóceń procesów sensorycznych u dzieci
  • Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci ze spektrum Autyzmu
  • Wczesne rozpoznanie obronności dotykowej u dzieci
  • Zaburzenia integracji sensorycznej a mowa
  • Zaburzenia SI u dzieci z zespołem Downa

  Prowadząca:

  Katarzyna Wysocka – Logopeda, Audiofonolog, Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Surdopedagog, Członek Polskiego Związku Logopedów, Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

  Wykształcenie:

  • Studia z zakresu Logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – specjalność Audiofonologia
  • Studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Specjalnej – specjalność Surdopedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Uniwersytecie Warszawskim

  Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi zdobywała w szpitalach klinicznych, w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, a także w przedszkolach i centrach specjalistycznych.

  Współpracowała ze specjalistami z wielu dziedzin: lekarzami różnych specjalizacji, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, terapeutami słuchu.