Uczeń i przedszkolak z Zespołem Aspergera dla nauczycieli niebędących specjalistami

Opis szkolenia

Dziecko z  ZA to mały indywidualista. Nim dojdą specjaliści i rodzice  do prawidłowej diagnozy, może być postrzegane zarówno jako mały geniusz ( prawdopodobnie jest dziedzina , w której znacznie przewyższa wiedzą swoich rówieśników) jak i dziecko „niegrzeczne” i „ źle wychowane”. Jeśli w grupie przedszkolnej jest  maluch z ZA, nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim pracować, jakie zachowania są typowe,  na zmianę których można mieć wpływ. Do  najważniejszych zadań będzie  należało nauczenie go trudnej sztuki rozpoznawania własnych emocji oraz rozwinięcie kompetencji społecznych. Podczas szkolenia część teoretyczna wzbogacona będzie o część praktyczną- pomysły na zabawy i ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz całej grupy, w której maluch z ZA się znajduje.

ZAPISZ SIĘ

Termin: 16.11.2019, godz. 9.00-12.00 Warszawa

Cena: 120 zł

W tym samym dniu odbywa się szkolenie „Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo”, udział w dwóch szkoleniach – 200 zł.

Cele:

– zapoznanie z klinicznym obrazem dziecka  z zespołem Aspergera

– przedstawienie potencjalnych trudności funkcjonowania w grupie dziecka z zespołem Aspergera

– zapoznanie ze strategiami postępowania w przypadku takich trudności

– zapoznanie z wieloma zabawami, rozwijającymi kompetencje społeczne dziecka z zespołem Asprergera

Program szkolenia

1.Charakterystyka obrazu klinicznego dziecka z zespołem Aspergera.

2. Omówienie jakościowych nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych dziecka z zespołem Aspergera.

3.Przedstawienie  sposobów  motywowania dziecka z zespołem Aspergera.

4.Sposoby rozwijania inteligencji emocjonalnej dziecka z zespołem Aspergera.

5.Zabawy i ćwiczenia pomagające rozpoznać stany emocjonalne  oraz poszerzające  wiedzę o własnych emocjach dziecka z ZA do zastosowania dla całej grupy.