Dziecko z nadpobudliwością ruchową

OPIS SZKOLENIA

Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują  dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.

TERMIN:
16.11.2019 r., Warszawa
18.01.2020 r., Warszawa
Godziny szkolenia: 12:30 -15:30
ZAPISZ SIĘ
CENA: 120 zł

W tym samym dniu odbywa się szkolenie – „Emocje dziecka z Zespołem Aspergera”, udział w dwóch szkoleniach – 200 zł.

CELE:

– zapoznanie z symptomami nadmiernej pobudliwości oraz odróżnienie ich od zachowań typowych dla  wieku przedszkolnego

– zapoznanie z e strategiami postępowania z dziećmi nadpobudliwymi

– przedstawienie roli ćwiczeń kształtujących koncentrację i uważność

– zapoznanie z zabawami rozwijającymi inteligencję emocjonalną

PROGRAM

1.Charakterystyka nadmiernej pobudliwości.

2.Funkcjonowanie dziecka nadmierna pobudliwością w rodzinie i przedszkolu.

3.Strategie postępowania z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu

4.Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci.

5.Ćwiczenia  kształtujące koncentrację uwagi i pamięć.

6.Rola opowiadań relaksacyjnych.

7.Przykłady opowiadań relaksacyjnych.

8.Przykłady zabaw poprawiających radzenie sobie z impulsywnością.

9.Jak w najlepszy sposób zaspokoić potrzeby dziecka, uwzględniając jego deficyty.