Dziecko z autyzmem na katechezie

Szkolenie skierowane do pedagogów specjalnych, katechetów (osób duchownych i świeckich mających kontakt z dziećmi z autyzmem, którzy chcą poszerzyć zakres swojej pracy o sferę duchową, religijną) nauczycieli  kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz studentów kierunków teologicznych ze specjalizacją katechetyczną (katecheza specjalna)
ZAPISZ SIĘ

OPIS SZKOLENIA

„Autyzm jest poważnym zaburzeniem, które dotyka wszystkich sfer rozwoju dziecka.

Brak odpowiednich mechanizmów rozwojowych utrudnia rozwój mowy i komunikacji,

nie pozwala na prawidłowy rozwój rozumienia społecznego, uczestnictwa w interakcjach społecznych. Przez zaburzenie sensoryczne i zaburzenia wyobraźni utrudnia także doświadczenie świata. Występują również sztywne formy zachowań, stereotypie, echolalia”

 Osoby z autyzmem potrzebują niestandardowych pomysłów na zajęcia dotyczące treści religijnej podczas których przekazywana wiedza będzie trafiała  do wszystkich kanałów sensorycznych traktowanych jako „klucze do doświadczenia świata i Boga”

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak sprawić by nauka religii dla dzieci z autyzmem była jednocześnie przygodą i kontynuacją terapii, a one same przez stymulowanie podstawowych mechanizmów społeczno poznawczych

 • czuły się dobrze i bezpiecznie w grupie,
  • uczyły się tworzenia i dzielenia pola uwagi
  • uczestniczyły w naprzemiennych interakcjach społecznych oraz wymianie ról
  • uczyły się umiejętności odczytywania intencji
  • uczyły się umiejętności na śladowania i gestów

CELE SZKOLENIA

Szkolenie umożliwia zapoznanie się ze skutecznymi metodami opartymi na  terapii polisensorycznej i integracji sensorycznej oraz technikami aktywizacji osób z autyzmem. Poszerza wiedzę pedagogów specjalnych, nauczycieli wszystkich poziomów nauczania  o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć, opartych na doświadczeniu obecności Boga za pomocą dostępnych pomocy i rekwizytów  z życia codziennego dziecka z autyzmem.
Pozwala zapoznać się ze strategiami wygaszania trudnych i niepożądanych zachowań

PROGRAM

 1.  Co katecheta powinien wiedzieć o autyzmie, aby uniknąć frustracji? Czyli jak działa mózg autysty?
 • Podstawowe informacje o spektrum autyzmu.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w Autyzmie.
 • Zaburzenia Teorii Umysłu.
 1. Dziwne i trudne zachowania autystów?

          – Zapobieganie autostymulacjom.

           -Wygaszanie  zachowań trudnych i niepożądanych.

 1. Jak dostosować środowisko i pomoce do potrzeb ucznia z autyzmem?
 • Strukturalizacja czasu i przestrzeni.
 • Tworzenie na lekcjach religii: wspólnego pola uwagi, wymiany ról, naśladowania, reakcji naprzemiennych poprzez elementy terapii grupowej i TUS (trening umiejętności społecznych).
 • Dostarczanie wielozmysłowej stymulacji za pomocą dostępnych na lekcjach religii pomocy, rekwizytów.
 1. Katecheta tłumacz i „dopowiadacz” ( albo przewodnik)  świata duchowego poprzez doświadczenie spraw życia codziennego
 • Przygotowanie do Sakramentów
 • Ciekawe lekcje związane z okresami Liturgicznymi
 • Prezentacja pomocy dydaktycznych
 • Propozycje zajęć – lekcja pokazowa

 

KWALIFIKACJE OSIĄGNIĘTE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Uczestnicy

 • Zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi spektrum autyzmu
 • Poznają różne metody pracy z dzieckiem
 • Dowiedzą się, jak przedstawiać w sposób oparty na działaniu sprawy wiary, modlitwy i łaski

Liczba godzin: 8 h dydaktycznych

Termin: 2 grudnia, godz. 9-15 Warszawa

Cena : 199 zł
ZAPISZ SIĘ

 

Brak możliwości komentowania