Bajkoterapia

Basic RGB Opis szkolenia:

Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi do 9 roku życia.

Termin:12 maja Siedlce

Cena za kurs : 250 zł od osoby

ZAPISZ SIĘ
Czas trwania:

8 h dydaktycznych

Cele szkolenia:

– zapoznanie z technikami baśnioterapii

– zaznajomienie z rodzajami oraz założeniami  bajek terapeutycznych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych

-nauka praktycznego zastosowania bajek i opowiadań w pracy z dziećmi

 

Program szkolenia:

1.Czym jest bajkoterapia?

2.Jaką rolę odgrywa baśń w rozwoju dziecka?

3.Rodzaje bajek wykorzystywanych w praktyce dydaktyczo-wychowawczej

4.Symbolika baśni

5.W jaki sposób tworzyć klimat do opowiadania bajek  i jak opowiadać baśnie?

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Po ukończeniu zajęć uczestnik powinien:

-wykazywać znajomość technik baśnioterapii oraz jej podstaw teoretycznychksiazki-dla-dzieci-550

-posiąść umiejętność tworzenia historii terapeutycznych

-posiadać wiedzę z zakresu terapii lęków u dzieci

-pogłębić swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z dzieckiem

 

 

 

Brak możliwości komentowania