Bajkoterapia

Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi do 9 roku życia.

– zapoznanie z technikami baśnioterapii

– zaznajomienie z rodzajami oraz założeniami  bajek terapeutycznych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych

-nauka praktycznego zastosowania bajek i opowiadań w pracy z dziećmi

1.Czym jest bajkoterapia?

2.Jaką rolę odgrywa baśń w rozwoju dziecka?

3.Rodzaje bajek wykorzystywanych w praktyce dydaktyczo-wychowawczej

4.Symbolika baśni

5.W jaki sposób tworzyć klimat do opowiadania bajek  i jak opowiadać baśnie?

Po ukończeniu zajęć uczestnik powinien:

-wykazywać znajomość technik baśnioterapii oraz jej podstaw teoretycznych

-posiąść umiejętność tworzenia historii terapeutycznych

-posiadać wiedzę z zakresu terapii lęków u dzieci

-pogłębić swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z dzieckiem

Terminy szkoleń:
[eme_events scope=future limit=0 template_id=4]

Jeśli nie widzisz terminu, który Ci odpowiada, wyślij do nas swoją propozycję.