Arteterapia

Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne indeks

– czyli arteterapia od podstaw

Szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, rodziców i wszystkich innych osób,którym sztuka jest bliska.

Termin: 15.10.2017, Warszawa, 9-15

Cena kursu :

220 zł od osoby

ZAPISZ SIĘ

OPIS SZKOLENIA:

 • Szkolenie przygotowane jest dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej
 • To kompendium wiedzy o arteterapii. Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej, rozwinięcie własnej osobowości poprzez proces twórczy.
 • Oferuje bogaty zestaw pomysłów prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci.
 • Założeniem jest, by wiedza zdobyta podczas szkolenia stała się impulsem do poszukiwań ciekawych rozwiązań w pracy z dziećmi.
 • Podczas szkolenia zostanie wykorzystany zbiór autorskich pomysłów na prace bardzo proste i na te bardzo pracochłonne. To pomysły, które cieszą dzieci i inspirują nauczycieli.
 • W materiałach uczestnicy znajdą również propozycje ćwiczeń wykorzystujących rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne techniki plastyczne, a także kilka przykładowych scenariuszy zajęć dla dzieci w różnym wieku możliwych do przeprowadzenia

CZAS TRWANIA:8 h dydaktycznych

CELE SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie:
· Stwarzania możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
· Podnoszenia poziomu samoakceptacji, zaufania oraz wzrost poczucia własnej wartości.
· Rozładowywania negatywnych napięć, emocji i agresji.
· Uaktywnienia i otwarcia się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych.
· Zrozumienia istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie.
· Wdrożenia w proces twórczy prac i przedmiotów praktycznych, potrzebnych i estetycznych.
· Wyznaczania celów / rola planowania w życiu.
· Budowania motywacji do aktywności.
· Rozbudzenia twórczej postawy wobec świata i siebie.
· Rozwijania zdolności poznawczych, obserwacji, myślenia i wyobraźni.
· Rozwijania praktycznych umiejętności i sprawności manualnych.
· Zachęcania do ekspresji twórczej.
· Obniżania napięć nerwowych, relaksowanie, wyciszenie.
· Doskonalenia kontroli nad własnymi ruchami.
· Kształcenia percepcji wzrokowo-ruchowej.
· Pobudzania rozwoju motoryki.
· Wzbogacania słownictwa.
· Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
· Zwiększania poczucia bezpieczeństwa w grupie.
· Kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska — wykorzystanie surowców wtórnych jako możliwości ochrony środowiska.
· Wydłużania okresu koncentracji uwagi.
· Wyrównywania braków i ograniczeń psychofizycznych.
· Rozwijania własnej kreatywności.
· Leczenia oraz zapobieganie pogłębianiu się istniejących stanów chorobowych.
· Uwolnienia od przykrych wspomnień i niepokojów.
· Aktywowania sfery komunikacji niewerbalnej.

· Pobudzenia sensoryczno – wielozmysłowego postrzegania świata.

PROGRAM SZKOLENIA:
Cz. I. Teoretyczna -Podstawowe informacje o terapii sztuką (krótki wstęp do Arteterapii)

 • Czym jest arteterapia i jak może zostać wykorzystana w procesie nauczania i wychowania?

Terapia sztuką ma swój początek w psychoanalizie. Omówione zostaną podłoża neuropsychologiczne zastosowania poszczególnych metod arteterapii. Wybór określonej metody twórczej, może być pierwszą ważną wskazówką do rozwikłania problemu dziecka. Uczestnicy poznają sposoby dobierania metod do w arteterapii. Na przykład obraz namalowany przy użyciu wielu kolorów farb ma zupełnie inne znaczenie niż delikatny szkic wykonany ołówkiem. Na podstawie tego etapu twórczości mogą być wyciągane wnioski na temat emocjonalności dziecka i sposobu, w jaki postrzega ono siebie. Szkolenie oferuje wiedzę z zakresu prawidłowej oceny powstałych prac oraz przebiegu procesu twórczego.

 • Podstawowe wskazówki

ZASADY PROCESU ARTETERAPEUTYCZNEGO:
* dobrowolność uczestnictwa w zajęciach i decydowanie dziecka o swojej aktywności w proponowanych ćwiczeniach,
* dwupoziomowa komunikacja polegająca na porozumiewaniu się w sferze werbalnej i niewerbalnej,
* wyrażanie emocji ujawniających uczucia,
* sprzeciw wobec rywalizacji w grupie,
* stosowanie różnorodnych środków oddziaływań (światło, dźwięk, muzyka),
* zasada „tu i teraz” podkreślająca wagę doznań doświadczanych podczas zajęć.

– METODY PRACY:

* objaśnienie

* pokaz

* burza mózgów

* pogadanka

* drama

* metoda praktycznego działania

* relaksacja

* metoda Denissona

 • Terapeutyczne funkcje prac plastycznych

Cz. II. Praktyczna- Sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów w działalności plastycznej m.in., drobnej pasmanterii, papieru kolorowego, bibuły i krepiny, kredek, confetti, nieprzetworzonych produktów spożywczych i innych (omówione i pokazane zostaną wszystkie wymienione techniki, a wybrane zagadnienia plastyczne zostaną również przećwiczone przez uczestników).

 • Mandala
 • relaksacyjne prace arteterapeutyczne
 • proste i ciekawe techniki plastyczne- autoportrety, malowanie słomkami, odciski palców, liści, monotypia
 • najciekawsze techniki malarskie
 • sztuka świata- afrykańskie malunki, indiański pióropusz, rzymska mozaika
 • kolaż, rzeźba i efekty specjalne- kolaż z papieru, plecionki ze słomek,rzeźby z papieru
 • plastyka ekologicznie- recykling w sztuce
 • plastyka z dramą- maski, kukiełki, pacynki

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:
Po zakończeniu zajęć uczestnik powinien:
– być obeznany z różnymi technikami wykonywania prac plastycznych
– wzbogacić swoje doświadczenia plastyczne

– posiadać wiedzę z zakresu wykorzystania sztuki jako terapii na zajęciach przedszkolnych

– wykazywać umiejętności wykonania omawianych sztuk plastycznych

PROWADZĄCA:

Mgr Małgorzata Kowalska- Absolwentka Biologii i Pedagogiki SGGW. Miłośniczka sztuki i twórczości Gustawa Klimta. Pedagog z doświadczeniem w pracy w szkole, świetlicy szkolnej oraz w przedszkolu. Prowadząca zajęcia dodatkowe z malarstwa w Powiatowym Domu Kultury w Przysusze.

Brak możliwości komentowania