Zaburzenia przetwarzania sluchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN -diagnoza i terapia

Na szkolenie zapraszamy  pedagogów, terapeutów, logopedów, rodziców

ZAPISZ SIĘ

Program:

I blok

  • Anatomia i fizjologia narządu słuchu z uwzględnieniem wyższych pięter słuchowych
  • Przetwarzanie bodźców słuchowych – wprowadzenie do APD
  • Definicje , etiologia, objawy Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

II blok

  • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego w zaburzeniach rozwojowych (dysleksja , autyzm, zespół Aspergera, ADHD)
  • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego w logopedii
  • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego a afazja sensoryczna

III blok

  • Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego – multidyscyplinarny proces postępowania medycznego i pedagogiczno- psychologicznego

IV BLOK

  • Terapia dzieci z diagnozą APD- ogólne standardy postępowania.
  • Terapie słuchowe- jakie, kiedy i na jaki czas włączyć do terapii ?
  • Metody pracy logopedycznej z dziećmi z APD. Przedstawienie materiałów terapeutycznych.

Prowadzące:

Aleksandra Stojak– protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca.

Aleksandra Kaczyńska- neurologopeda, terapeuta, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku.