Wprowadzanie AAC u dziecka z trudnościami neuromotorycznymi.

Szkolenie zapoznaje uczestników z pojęciem Indywidualnego Systemu Komunikacyjnego oraz z jego składowymi. Pokazuje w praktyczny sposób, od czego zacząć wprowadzanie AAC u dziecka z trudnościami neuromotorycznymi. Szkolenie wyjaśnia rolę partnera komunikacyjnego, strategii komunikacyjnych, technik komunikacyjnych, pozycjonowania, osobistych pomocy komunikacyjnych. Uczestnik zapoznaje się szczegółowo
z określonymi strategiami oraz technikami komunikacyjnymi, mogąc je
przeanalizować oraz przećwiczyć. Szkolenie pokazuje, w jaki sposób zwiększyć uczestnictwo osoby z trudnościami neuromotorycznymi w procesie komunikacji. Porusza kwestię koncepcji tworzenia książek komunikacyjnych oraz organizacji słownictwa. Uczestnik szkolenia na podstawie studium przypadku, potrafi stworzyć Indywidualny System Komunikacyjny, a także stworzyć pełną diagnozę funkcjonalną. W trakcie szkolenia, uczestnicy dokonają przeglądu dostępnych ankiet, kwestionariuszy mogących pomóc określić poziom oraz potrzeby komunikacyjne dziecka.
ZAPISZ SIĘ

Cele:

 1. uczestnik wie, czym jest diagnoza funkcjonalna.
 2. uczestnika wie, czym jest Indywidualny System Komunikacyjny.
 3. uczestnik zna składowe Indywidualnego Systemu Komunikacyjnego.
 4. uczestnik potrafi dobrać ankiety i kwestionariusze w celu określenia poziomu oraz zainteresowań pacjenta.
 5. uczestnik potrafi dobrać oraz stworzyć prostą pomoc komunikacyjną
 6. uczestnik potrafi dobrać strategie komunikacyjne, a także techniki dostępu.

Część praktyczna obejmuje:
– strategie komunikacyjne,
– techniki dostępu/wyboru,
– tworzenie Indywidualnego Systemu Komunikacyjnego,
– tworzenie Diagnozy Funkcjonalnej
Program szkolenia

 1. Przedstawienie kwestii organizacyjnych, przedstawienie uczestników.
 2. Wyjaśnienie terminologii związanej z AAC.
 3. Indywidualny System Komunikacyjny: definicja oraz składowe, w jakim celu tworzymy?
 4. Rola partnera komunikacyjnego
 5. Naturalne strategie komunikacyjne.
 6. Siedzisko i technologia przystosowania optymalizująca pozycję – teoria oraz ćwiczenia praktyczne.
 7. Dobrane rodzaje znaków – teoria oraz przegląd.
 8. Strategie komunikacji – teoria oraz ćwiczenia praktyczne.
 9. Techniki dostępu / wyboru – teoria oraz ćwiczenia praktyczne.
 10. Pomoce do komunikacji – teoria oraz przegląd.
 11. Studium przypadku – materiał filmowy, tworzenie w grupach Diagnozy Funkcjonalnej.
 12. Studium przypadku – materiał filmowy, tworzenie w grupach Indywidualnego Systemu Komunikacyjnego.

Prowadząca: mgr Aneta Zglec Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania Powyższe tytuły uzyskała w trakcie studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Na co dzień poszerza swoje kompetencje w trakcie licznych szkoleń z obszaru AAC, stymulacji ustno-twarzowej oraz efektywnego karmienia oraz pobierania pokarmów oraz efektywnych metod służących usprawnianiu logopedycznego pacjenta, zarówno dziecka, jak i dorosłego.