Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 19 września 2020 - 20 września 2020 r. (09:00 - 15:30) ZAPISZ SIĘ
 • Dzień I 09:00 – 16:30
  Dzień II 09:00 – 15:30

  💰Cena 700 zł

  Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
  Dzień 1.
  1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) – cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne.
  2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja.
  3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem.
  4. Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia.
  5. Zasady doboru słownictwa w terapii – wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa.
  6 Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC.
  7.Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki.

  Dzień 2.
  1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym.
  2. Typy podpowiedzi : gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
  3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal and Tactile Cueing).
  4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych.
  5. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się.
  6. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Ewa Grzelak, logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika. Mama jedenastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy
  artykułowanej i języka. W praktyce logopedyczne bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.