Cognitus
Cognitus -> Szkolenia -> Logopedyczne -> Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny

Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny

Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej

Brak zaplanowanych szkoleń

Cena 460 zł  

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do kinesiotapingu w logopedii.
 2. Podstawy anatomii palpacyjnej w praktyce:
 3. – przyczepy początku i końca
 4. – kierunek skurczu
 5. – funkcja mięśnia
 6. Znajomość mięśni twarzy i szyi.
 7. Rodzaje kinesiotapingu.
 8. Ruch taśmy w logopedii
 9. Procesy związane z aktywnością taśmy.
 10. Techniki tapingu : korekcyjny, regulujący napięcie mięśniowe, przeciwbólowy.
 11. Wstępna diagnoza i ocena w procesie kinesiotapingu logopedycznego.
 12. Techniki praktycznego wykorzystania kinsiotapingu w dysfunkcjach określonych mięśni i nerwów.

a)Kinesiotaping mięśni mimicznych twarzy m.in.:
– mięsień potyliczno-czołowy
– mięsień okrężny oka
– mięsień marszczący brwi
– mięsień policzkowy
– mięsień jarzmowy większy
– mięsień śmiechowy
– dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa
– mięsień obniżacz wargi dolnej
– mięsień obniżacz kąta ust
– mięsień bródkowy
– mięsień żwacz
– mięsień okrężny ust
– mięsień dwubrzuścowy
– mięsień żuchwowo-gnykowy

 1. b) Kinesiotaping w przypadkach klinicznych

– ślinienie
-zespołu genetyczne, autyzm
– powieki opadające, medycyna estetyczna
– neuralgia nerwu trójdzielnego
– niedowład mięśni twarzy
– porażenie określonych mięśni twarzy
– dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego
– blizny, guzy w okolicy twarzy
– dysfagia
– bruksizm
W czasie kursu odbędą się zajęcia praktyczne z aktywnym udziałem uczestników.

 
 

 

 
 
 

 

Facebook