Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – szkolenie stacjonarne

Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej.

Brak zaplanowanych szkoleń

Cena 600 zł  

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do kinesiotapingu w logopedii.
 2. Podstawy anatomii palpacyjnej w praktyce:
  – przyczepy początku i końca
  – kierunek skurczu
  – funkcja mięśnia.
 3. Znajomość mięśni twarzy i szyi.
 4. Rodzaje kinesiotapingu.
 5. Ruch taśmy w logopedii.
 6. Procesy związane z aktywnością taśmy.
 7. Techniki tapingu: korekcyjny, regulujący napięcie mięśniowe, przeciwbólowy.
 8. Wstępna diagnoza i ocena w procesie kinesiotapingu logopedycznego.
 9. Techniki praktycznego wykorzystania kinsiotapingu w dysfunkcjach określonych mięśni i nerwów:
  – Kinesiotaping mięśni mimicznych twarzy m.in.: potyliczno-czołowy, okrężny oka, marszczący brwi, policzkowy, jarzmowy większy, śmiechowy, dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa, obniżacz wargi dolnej, obniżacz kąta ust, bródkowy, żwacz, okrężny ust, dwubrzuścowy, żuchwowo-gnykowy;
  – Kinesiotaping w przypadkach klinicznych: ślinienie, zespoły genetyczne, autyzm, powieki opadające, medycyna estetyczna, neuralgia nerwu trójdzielnego, niedowład mięśni twarzy, porażenie określonych mięśni twarzy, dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego, blizny, guzy w okolicy twarzy, dysfagia, bruksizm

W czasie kursu odbędą się zajęcia praktyczne z aktywnym udziałem uczestników.

Prowadząca – Ewa Wojewoda – sprawdź więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/