Cognitus
Cognitus -> Szkolenia -> Logopedyczne -> Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii cz. II – Kinesiotaping rozszerzony – plastrowanie typu cross, perforowane, 4D w logopedii – szkolenie on-line

Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii cz. II – Kinesiotaping rozszerzony – plastrowanie typu cross, perforowane, 4D w logopedii – szkolenie on-line

Kinesiotaping rozszerzony – plastrowanie typu cross, perforowane, 4D w logopedii

Dla kogo? Kurs skierowany jest do logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów, lekarzy stomatologów, rodziców dzieci z wyzwaniami. W czasie kursu odbędą się zajęcia praktyczne z aktywnym udziałem uczestników.

Celem kursu jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów kinesiotapingu typu cross, perforowany, statyczny, 4D i innych taśm. Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej, stomatologicznej.

Kurs skierowany jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu kinesiotapingu i anatomii i ukończyli kurs z kinesiotapingu podstawowego.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 20 lutego 2021 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • Cena 460 zł  

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wprowadzenie do kinesiotapingu typu cross, perforowany, 4D w logopedii.
  2. Podstawy anatomii palpacyjnej i wisceralnej w praktyce:
  • przyczepy początku i końca, funkcja mięśnia,
  • meridiany,
  • powięzie.
  1. Znajomość mięśni twarzy i szyi, nerwów, przepływów, nerwów, meridian, powięzi.
  2. Rodzaje kinesiotapingu i ich zastosowanie.
  3. Procesy związane z aktywnością taśmy typu cross, perforowany, 4D.
  4. Odziaływanie na ciało i twarz poszczególnych taśm.
  5. Wstępna diagnoza i ocena w procesie kinesiotapingu logopedycznego.
  6. Techniki praktycznego wykorzystania określonych taśm w dysfunkcjach określonych mięśni i nerwów, odziaływanie meridian, punktów spustowych, powięzi na poszczególne dysfunkcje:
  • pionizacja języka
  • dysfagia
  • wspomaganie przełykania
  • bruksizm
  • seplenienie między zębowe
  • rozszczepy podniebienia i wargi
  • ślinienie
  • pacjenci po zabiegach chirurgicznych w tym tracheostomia i operacje onkologiczne
  • udar, MPD, autyzm, zespoły genetyczne
  • wady zgryzu
  • szczękościsk
  • porażenie nerwu twarzowego
  • neuralgia n. trójdzielnego
  • brak kontroli głowy
  • określone dyslalie

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Ewa Wojewoda – sprawdź więcej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/

   
  Facebook